Nuotrauka yra nuoroda į mūsų šaknis, svarbi mūsų tautos istorijos bei kultūros dalis

Krokialaukio biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Alytaus kraštotyros muziejumi kartu rinkdama bei kaupdama nuotraukas, kuriose užfiksuotos įvairios praeities akimirkos, taip pat organizuoja edukacijas, rengia parodas. Nuotraukose užfiksuoti vaizdai gali daug daugiau papasakoti nei ištarti žodžiai. Kiekviena surengta nuotraukų paroda – gražus, malonus ir jaudinantis žvilgsnis į praeitį. Žmonės, dirbdami įprastinius kasdieninius darbus ar švęsdami jiems svarbias šventes patekę į fotografo objektyvą, jau kuria istoriją.

Prieš kelerius metus Alytaus kraštotyros muziejuj dukters padovanotas krokialaukiečio Antano Zenkevičiaus senųjų negatyvų archyvas. Darbuotojų kruopščiai atrinktų ir įrėmintų nuotraukų parodos „Kaimo gyvenimo portretai“ surengtos Alytaus, Varėnos, Kauno, Telšių apskrityse.

Šią vasarą kartu su muziejumi vykdome projektą ,,A. Zenkevičiaus parodos „Kaimo gyvenimo portretai“ nuotraukose įamžintų žmonių identifikavimas“ – kartu su kraštotyros muziejaus darbuotoja Galina Tamošiūniene lankome senjorus krokialaukiečius, kviečiame į susitikimus bibliotekoje, kartu su jais sklaidome nuotraukų albumus, kalbamės ir užrašinėjame jų papasakotas istorijas, atpažintų žmonių pavardes, metus, vietoves, įamžinimo progą ir t.t. Tada nuotrauka tampa dar iškalbingesnė ir vertingesnė. Jau išsiaiškinome, kad senosiose A. Zenkevičiaus fotografijose užfiksuoti vaizdai ir žmonės yra iš Krokialaukio apylinkėse buvusių ir esamų kaimų, tokių kaip Struogiškiai, Tamuliškės, Antokolis, Patrakė, Daugirdai, Krekštėnai, Maštarieliai, Čiurlionys ir kt. Labai smagu buvo bendrauti su Antanu ir Janina Navickais, Juozu Kazlausku iš Daugirdų kaimo, Juozu Zubrumi iš Krekštėnų kaimo, Petru Zurliu, kilusiu iš Tamuliškių kaimo, Ona Rasymaite-Buzaitiene, kilusia iš Čiurlionių kaimo, gyvenusia Patrakės ir Krokininkų kaimuose, Aldona Krušnaite-Abromavičiene iš Čiurlionių kaimo ir kt. Sklaidydami savo jaunystės nuotraukas, jie atpažino savo atimuosius, draugus, su nostalgija pasakojo įdomias istorijas, anekdotus.

Šis kraštotyrinis darbas yra labai svarbi bibliotekos veiklos dalis. Dar kartą tenka įsitikinti, kad labai svarbu kaupti ir saugoti tiek spausdintą, tiek dar nepublikuotą medžiagą apie savo kraštą, žmones, nes tai, kas savita ir nepakartojama mūsų krašte, yra dalelė mūsų tautos visos kultūros ir istorijos.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Krokialaukio filialo vyresn. bibliotekininkė Daiva Kalasauskienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą