Gėlytė... Vaclovas Matažinskas (0)

Jau praėjo. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Už visa tai... Vaclovas Matažinskas (0)

Iš praeities. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Duoki man ranką. Vaclovas Matažinskas (0)

Džiaugsmą dalinu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)