Laikas. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Taip turi gyventi meilė. Vaclovas Matažinskas (0)

Nežinau. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Tu naktį parplauksi... Vaclovas Matažinskas (0)

Nieko neliko. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Suvirpinsiu... Vaclovas Matažinskas (0)