Gyvenime, tave myliu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Tikėjimas. Vaclovas Matažinskas (0)

Tikiu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Šokis. Vaclovas Matažinskas (0)

Gyvenimo knyga. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Tik aš ir tu. Vaclovas Matažinskas (0)