Išeinu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Krenta lietus. Vaclovas Matažinskas (0)

Gyvenimo pynė. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Nerimas. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Rudeninė meilė. Vaclovas Matažinskas (0)

Odė meilei. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)