Į laimės šalį. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Nenoriu. Vaclovas Matažinskas (0)

Gyvenimą gyvenk. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Raskit kelią... Vaclovas Matažinskas (0)

Surask mane. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Ne, ne ne... Vaclovas Matažinskas (0)