Kur buvo gimtinė. Vaclovas Matažinskas (0)

Jums. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Jums tėčiai. Vaclovas Matažinskas (0)

Noriu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Per vėlu. Vaclovas Matažinskas (0)

Aš peržengsiu ribas. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)