Du krantai. Vaclovas Matažinskas (0)

Skaudulys. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Miškan... Vaclovas Matažinskas (0)

Nepavark, širdie. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)

Kartus medus. Vaclovas Matažinskas (0)

Kol nevėlu. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (0)