Kviečiame teikti siūlymus skirti Alytaus miesto kultūros premijas

Iki šių metų birželio 1 d. priimami siūlymai skirti Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijas. 

Kultūros premijos teikiamos kiekvienais metais Miesto dienų šventės ar kito iškilmingo renginio metu.

Skiriamos 3 (trys) Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos po 2 500 eurų:

2 (dvi) premijos už aktyvią paskutinių dvejų kalendorinių metų kūrybinę ir/ar meninio ugdymo veiklą, reikšmingus pasiekimus, puoselėjant Alytaus miesto kultūrą ir garsinant miestą šalyje ir užsienyje;

1 (viena) premija už ypač svarbią ilgametę kultūrinę ir aktyvią kūrybinę veiklą.


Pretenduoti į kultūros premijas gali fiziniai asmenys, fizinių asmenų grupės (kaip vienas kandidatas), juridiniai asmenys – lietuvių ir kitų tautų šių kultūros sričių atstovai: architektūros, bibliotekų ir muziejų veiklos, literatūros, kultūros paveldo, etnokultūros, tautodailės, teatro, cirko, dailės, fotografijos, kino, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno. Tam pačiam asmeniui premija gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 4 metų.

Kandidatą gali siūlyti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kandidatą siūlantis asmuo pateikia užpildytą anketą (pridedama). Gali būti pridedamos kūrybinę veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga, kūrybinių darbų sąrašas ar nuorodos. Užpildyta kandidato anketa (ir papildoma medžiaga) turi būti pateikta savivaldybės administracijai bendra tvarka iki kiekvienų metų birželio 1 dienos vienu iš būdų: popierinė anketa, priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus, el. paštu avilysreg@alytus.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale https://bit.ly/3h0ViB6.

Anketas vertina Kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisija, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimu Nr. T-152 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimo Nr. T-69 redakcija). Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-106 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimo Nr. T-146 redakcija).

Išsamesnę informaciją teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daina Čečkauskienė, tel. +370 698 09 017, el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt.

AMS, Kultūros skyriaus informacija 
 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą