Rajone paminėta Sausio 13-oji

Rajone paminėta Laisvės gyvenų diena ir prisijungta prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija". Prisiminti istoriniai įvykiai, uždegtos languose simbolinės atmintis žvakelės, laužai.

Butrimonių gimnazijos bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija" ir šią datą minėjome sausio 12 d. (penktadienį). Nuo pat ryto mokinius prie gimnazijos pasitiko liepsnojantys laužai. 8 valandą mokiniai kartu su mokytojais gimnazijos languose įžiebė žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Lietuvos himno giedojimu gimnazijos fojė prasidėjo paminėjimo renginys. Literatūrinę kompoziciją paruošė Butrimonių gimnazijos II–IV g klasių mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos D. Adžgauskienės. Aistė Abramavičiūtė (IV g kl.) paskaitė pranešimą apie tragiškus 1991-ųjų metų įvykius. Tylos minute buvo pagerbti vardai tų, kuriems turime būti dėkingi už iškovotą laisvę šiandien.

Manome, kad ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui (taip pat ir potencialiems agresoriams), kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

2018 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau vienuoliktą kartą, įgaudama ypatingą prasmę ir reikšmę dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Prieš 27 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui.

Pilietine iniciatyva ,,Atmintis gyva“, nes liudija“ prisimename 1991 metų sausį. 1991 metų sausio 13-ąją įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę. Vilniuje prie televizijos bokšto per 700 žmonių buvo sužeista, žuvo 14.

Butrimonių gimnazijos informacija

Miroslavo gimnazijos Kumečių pagrindinio ugdymo skyriuje vyko minėjimas „Jie kovojo už laisvę“. Lauke degė atminimo laužas, visuose mokyklos pastato languose plazdėjo žvakių liepsnelės, simbolizuodamos gyvybę, šviesą, atmintį ir vienybę.

Mokinių ir mokytojos Jurgitos Andriuškevičienės sakomos eilės, skaitomi tekstai nukėlė į tuos laikus, kai mūsų laisvės trokštanti tauta apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Tylos minute buvo pagerbtas visų žuvusiųjų Laisvės gynėjų atminimas.

Mokyklos fojė surengta paroda „Mes jūsų nepamiršime“ , 2-ajame aukšte pakabintas stendas „Baisi naktis“.

Šį minėjimą organizavo Kumečių pagrindinio ugdymo skyrius, bendruomeninė organizacija „Dainavos kaukas“, Kumečių kaimo biblioteka, prisijungė ir VŠĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“.

Kumečių pagrindinio ugdymo skyriaus informacija

Sausio 11 dieną Simno gimnazijoje lankėsi 1991 metų sausio 13-osios įvykių liudininkai: dimisijos vyr. seržantas, šaulys Jonas Dagilius ir kapitonas, Lietuvos šaulių sąjungos narys Adolfas Barysas. Svečiai papasakojo apie tų metų įvykius prie televizijos bokšto, parlamento, atsakė į gimnazistų klausimus – įvyko puiki istorijos pamoka.

Sausio 12 dieną gimnazijos bendruomenė dalyvavo pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame žuvusiems už Lietuvos laisvę, gimnazijos kiemelyje deginome atminimo laužus, skaitėme atsiminimus apie sausio 13-osios įvykius, vaišinomės arbata.

Būrys pilietiškų gimnazistų ir jaunųjų šaulių sausio 14 dieną vyks į XXVII tradicinį tarptautinį pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, kuris vyks Vilniuje.

Danutė Gudaitienė gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą