Seime vyko iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

Vasario 15 d. Seime vyko iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Iš Alytaus į renginį be miesto mero Vytauto Grigaravičiaus buvo pakviestos Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė, Ina Kaškonienė, LPKTS Alytaus skyriaus tarybos narė ir tremtinė, Dalia Dabušinskienė, Alytaus miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Karolina Slavinskaitė, Alytaus miesto mokinių tarybos pirmininkė.

Į Kovo 11-osios salę prieš vidurdienį rinkosi esami ir buvę Seimo nariai, diplomatinio korpuso ir tautinių mažumų atstovai, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai, kviestiniai svečiai. Kalbėdamas iš tribūnos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pabrėžė, kad šimtas metų – nedidelis skaičius tautai, ką tik žengusiai per savo istorijos tūkstantmetį. Jam pritarė ir istorikas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, ambasadorius Alfonsas Eidintas, jis skaitė pranešimą „Vasario 16-osios Akto atsiradimo ištakos". Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, ambasadorius Vytautas Žalys savo pranešime „Lietuvos valstybės atkūrimo tarptautiniai aspektai" kalbėjo apie Lietuvos valstybės atsikūrimo tarptautinį kontekstą, apie kelius, kuriais lietuvių politikai bandė grąžinti Lietuvą į Europos žemėlapį. Vienybę – kaip svarbiausią Lietuvos šimtmečio pamoką – įvardijo Prezidentas Valdas Adamkus: „Šiandien, žvelgdamas į visą praėjusį Lietuvos šimtmetį, prisimenu ir tokį posakį: „Stiprus ne tas, kuris muša, o tas, kuris atlaiko." Posakis kalba apie žmones, bet puikiai apibūdina ir valstybių santykius. Mūsų tauta ir valstybė buvo mušama, bet atlaikė". Visus šalies žmones prisidėti prie savo valstybės kūrimo kvietė ir jauniausia Seimo narė Rūta Miliūtė: „Kiekvienas galime ir privalome tarnauti savo šaliai."

Renginio pabaigoje kiekvienas dalyvis galėjo tapti istorijos dalimi ir pasirašyti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaraciją. Joje pažymima, kad „šiandien Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus – kurti ir puoselėti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje", taip pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-os bei Kovo 11-os Aktų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems".

„Lietuva – tai mūsų visų valstybė. Ją kuria visos čia gyvenančios tautos. Ir visos kartos – buvusios, esamos ir būsimos. Linkime tiems, kurie po 100 metų susirinks Vasario 16 dieną šioje salėje į iškilmingą minėjimą, nusipelnyti teisę su ramia sąžine pasakyti: mes tai padarėme – mes, visos Lietuvos kūrėjų kartos, išsaugojome nepriklausomą bei sukūrėme ir tebekuriame saugią, teisingą, klestinčią Lietuvą", – pažymima deklaracijos tekste.

Dalia Dabušinskienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą