Nuotraukos autorius: D. Jakubavičius

„Alasėlis“ dainuoja ir atstovauja Alytaus rajonui 50 metų


Alytaus r. Luksnėnų kaimo bendruomenės ansamblis „Alasėlis“ iškilmingai šventė 50-ies metų gimtadienį, o jo ilgametė vadovė, Alytaus rajono garbės pilietė Genovaitė Švabienė – savo kūrybinės veiklos 60-metį. Kolektyvą ir vadovę sukakčių proga pasveikino rajono mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė.
Sveikindama kolektyvą vicemerė džiaugėsi dainuojančiomis kolektyvo moterims, ir pažymėjo, kad kultūra yra sritis, kurioje dalyvaudamas išdalini save žmonėms, tačiau ne visada gauni sau atgal. „Penkiasdešimt metų kolektyvui – tai yra reiškinys, čia yra gyvenimas. Jos penkiasdešimt metų dalina save ir sugeba tai daryti“ , – kalbėjo D. Kitavičienė ir palinkėjo moterims sveikatos, laimės, perdavė rajono mero Algirdo Vrubliausko sveikinimus ir linkėjimus.
Šventės proga „Alasėlio“ kolektyvo nares pasveikino Alytaus seniūnijos seniūnas Kęstutis Tumynas.
Nuo ansamblio „Alasėlis“ susikūrimo iki šiandienos jame dainavo ir dainuoja keliolika moterų. Kolektyvas koncertuoja ne tik įvairiuose rajono, Alytaus miesto, bet ir kitų miestų ir rajonų renginiuose, Lenkijoje. Moterys gieda Luksnėnų koplyčioje, o vardu „Cinkelis“ atstovauja ir Alytaus trečiojo amžiaus universitetui.
Didžiąją „Alasėlio“ repertuaro dalį sudaro vadovės G. Švabienės sukurtos dainos, jubiliejiniame koncerte nuskambėjo nauja daina „tau dainą dovanoju“.
G. Švabienės kūrybinę veiklą padėka yra įvertinęs Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas, savivaldybės nominacijų konkurse „Metų geriausieji“ G. Švabienė išrinkta Metų kultūros darbuotoja, o 2017 m. už švietėjišką, kultūrinį darbą, dzūkiškos tarmės ir dainų, krašto tradicijų puoselėjimą savivaldybė taryba jau suteikė Alytaus rajono garbės piliečio vardą.


Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą