Laivai. Vaclovas Matažinskas

Susitiko jūroje mūsų laivai,
Pasisupo abu ant bangų:
Tu į vieną pusę plaukei,
Aš į kitą, ieškoti draugų.

Nežinau, ar tu suradai,
Aš ieškojau kantriai ir ilgai.
Tik, deja, supratau per vėlai
Per anksti išsiskyrė mūsų laivai.

Nešė bangos į tolį mane –
Tavo laivas vis tirpo rūke.
Ar bus uostas šiame kelyje,
Kuriame vėl sutiksiu tave?

O gal vėl susitiksim kely?
Tu palauk, nesakyk, kad skubi...
Kursą vieną nubrėšim abu,
Plauksim uosto ieškoti kartu.

Radę jį mes išlipsim krante
Ir daugiau jau neplauksime, ne...
Sudaužysim mes savo laivus,
Paskandinsime jų likučius.  

Bet kol kas aš dar plaukti turiu,
Tavo laivo ieškot tarp bangų.
Ar surasiu kada – nežinia,
Juk nusinešė jūra tave.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą