Rytas. Vaclovas Matažinskas

Aš sapnus jau išlydėjau,
"Iki vakaro" jiems pašnibždėjau,
Jiems atvėriau aš vartus.
Išgirdau ryto garsus,
Pamačiau - saulutė kyla,
Paukščiai virpina jau tylą,
Prausias boružė rasa.
Braido vasara basa
Po rūkus, žoles rasotas,
Juda vėjy smilgos kotas,
Dobilai rausvi svyruoja, 
Rytui himną jie dainuoja.
Upeliukas tyliai šneka,
Pas motušę upę teka...
Viskas bunda pamažu...
Dieve mano, kaip gražu!
Pasisemsiu aš rasos 
Ir užkaisiu sau kavos,
Gersiu vasaros gaivumą
Ir pajusiu jos žavumą.

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą