Baltas smuikas. Vaclovas Matažinskas

Baltą smuiką rankose laikau,
Aš melodiją sugrosiu tau...
Tarp gėlių stovėdama jaučiu,
Nepamiršusi tavęs – myliu.

Baltas smuikas, nuometas, kurio,
Gaila, neuždėjo niekas...
Liko tik svajonėse žiedai,
Vėjo išsklaidyti pažadai.

Neputos šampanas, neskambės,
Mendelsono maršas nelydės,
Brauksiu ašaras, ne laimės, netekties,
Man jų nieks tikrai nepavydės.

Baltą smuiką rankose laikau,
Aš norėjau groti juo tik tau...
Dabar grosiu liūdesiui, kurį turiu...
Nepamiršusi tavęs – myliu...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą