Verkia rožė. Vaclovas Matažinskas

Verkia rožė, ar matai?
Verkia siela ir jausmai,
Verkia sužeista širdis,
Užvaldei manas mintis.

Su rasa kartu verkiu,
Tave jos lašuos regiu,
Danguje tu, debesy,
Tu kažkur toli, toli.

Tu toli ir tu greta,
Nuolatos jaučiu tave,
Vėju tu mane bučiuoji,
Pušele jauna dainuoji.

Tu – banga, jūros puta,
Spindulėlis – tu mana...
Rožė verkia, ar matai?
Kas dar verkia – tu žinai...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą