Banguoja. Vaclovas Matažinskas

Banguoja rugiai, duona pečiuje kepa,
Laksto vaikai, šarkos medžiuose plepa...
Tuoj troba prisipildys šviežios duonos kvapų,
Šalto pieno stiklinę iš ąsočio pilu...

Sviestas šviežias gula ant duonos šiltos...
Seilė tįsta, o Dieve, kaip noriu aš jos,
Gomurys jaučia šilumą duonos juodos,
Pagalvojau, reikės padaryt ir giros...

Trupinėlius į saują nuo stalo renku,
Duoną kaimišką, šiltą be galo myliu...
Banguoja rugiai, bus duonelės gardžios,
Aš be jos negaliu – nei dienos...
Nei dienos...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą