Duoki man ranką. Vaclovas Matažinskas

Duoki man ranką, abudu mes eisim
Į seną šilą, ten laiką leisim,
Rinksim avietes, mėlynes tamsias,
Skinsim mes miško gėles nuostabias.
Ten prie mūsų eglės suoliukas yra,
Vėl apkabinsiu aš švelniai tave,
Ten, kaip prieš daugel metų, tylu,
Aš tau šnibždėsiu, brangioji, myliu.
Duoki man ranką, abudu mes eisim,
Taip, kaip jaunystėje, jausmus paleisim,
Bučiuosiu karštai, kaip ir tuomet tave,
Tu man kartosi, brangusis, gana.
Duoki man ranką, abudu mes eisim...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą