Nakties tyla. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Tik pažiūrėk, kokia naktis!
Į tylą žvaigždėm lyja.
Sustok minutei - paklausyk,
Kaip mėnuo supas tyliai.

Kaip plaukia debesys dangum,
Net juodesni už naktį.
Tokioj tyloj ir aš rami,
Mintyse savo skęstu.

O mano mintys kaip tyla -
Girdėt jų negalėsi,
Gal tiktai jausi širdimi,
Tyloj tave mylėsiu.

Prigludus švelniai prie tavęs
Nakties tylos klausysiuos,
Skaičiuosiu danguje žvaigždes
Ir debesis ganysiu.

Ir melsiuos mintimis į naktį,
Kad meile patikėtum,
Kad į jausmus ir mano širdį
Laimės žvaigždžių prisėtum.

© Copyright: Irena M.L. 2020

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą