Akredituoti vaikų dienos centrai

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimams, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Įstaigos, pageidaujančios teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą ir gauti finansavimą, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui 2020 m. lapkričio – gruodžio  mėnesiais teikė prašymus bei dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

Gauti septyni prašymai leisti teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Visi prašymai patenkinti, septynios įstaigos akredituotos ir vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos bus teikiamos:

VšĮ „Aš čia...“

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centre

VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“

VO „Gelbėkit vaikus“ Alytaus vaikų dienos centre „Gali“

Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus grupėje

Nuo 2021-ųjų sausio mėnesio paslauga toliau bus teikiama nenutrūkstamai. Akreditacija suteikiama trejiems metams. Tai reiškia, kad nuo kitų metų vaikams bus teikiamos tam tikrus reikalavimus atitinkančios vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos: su vaikais dirbs išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas, centro darbuotojams bus sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją, o veikla vyks daugiau nei vienoje patalpoje.

Vaikų dienos centruose ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai – mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, teikiama psichologinė pagalba, organizuojamas užimtumas. Dienos centrus lankantys vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui, padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos. Centruose vaikai gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus. Centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitą veiklą.

Akredituota vaikų socialinė priežiūra bus teikiama 152 Alytaus miesto savivaldybės vaikams.

Tėvai, pageidaujantys, kad jų vaikai lankytų vaikų dienos centrą, teikia laisvos formos prašymus el. paštu soc_parama@alytus.lt. Prašyme nurodoma vaiko vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta, kontaktinis telefono numeris ir kokį vaikų dienos centrą nori lankyti.

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą