Vis daugiau smulkaus ir vidutinio verslo įmonių džiaugiasi iš Alytaus miesto savivaldybės gauta parama

Rugsėjo pradžioje pasirašytos dar 8 finansinės paramos skyrimo sutartys su smulkaus ir vidutinio verslo subjektais. Nuo metų pradžios jau 31 SVV subjektas gavo finansavimą, nes pateikė prašymus ir kitus būtinus dokumentus Alytaus miesto savivaldybei, kuri priėmė sprendimą skirti finansavimą. 

Smulkaus ir vidutinio verslo sąlygoms gerinti biudžetas šiais metais yra net 70 tūkst. eurų. Šiai dienai, pasak Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjos Auksės Juonienės, panaudota suma yra 33,5 tūkst. eurų.

Populiariausios finansavimo priemonės, kurioms SVV subjektai prašo skirti paramą yra šios:

naujos kuriamos internetinės svetainės, internetinės programėlės, internetinės parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas – prašymus pateikė ir paramą gavo 20 įmonių;

nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – prašymus pateikė ir paramą gavo 11 įmonių;

buhalterinių paslaugų išlaidų dalinis kompensavimas pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – prašymus pateikė ir paramą gavo 12 įmonių.

Galima pasidžiaugti, kad iš trijų populiariausių remiamų priemonių net dvi yra naujai įkurtoms įmonėms, veikiančioms pirmus veiklos metus. 
Praėjusių metų rugpjūčio mėnesį buvo priimti Ekonominės plėtros programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui tvarkos aprašo pakeitimai. Išplėstas finansavimo priemonių sąrašas: 

Įmonės steigimo išlaidoms iki 350 Eur 

Verslo plano bei investicinio projekto ir paraiškos parengimo daliniam kompensavimui iki 1000 Eur.

Paskolos palūkanų daliniam kompensavimui iki 50 procentų. 

Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų daliniam kompensavimu pirmus veiklos metus iki 70 procentų.

Gavusiems valstybės paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti – 100 eurų vienai darbo vietai įkurti, išskyrus vadovo darbo vietą.

Bendradarbiavimo su švietimo įstaigomis patirtų išlaidų (iki 50 proc.) arba kai įmonė kuria prototipą, finansuojama iki 100 procentų paslaugų vertės.

Naujos kuriamos interneto svetainės, internetinės programėlės, internetinės parduotuvės ar panašaus pobūdžio elektroninių priemonių diegimo paslaugų išlaidų daliniam kompensavimui iki 80 procentų.

Buhalterinių paslaugų išlaidų daliniam kompensavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus) – iki 80 procentų.

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų daliniam kompensavimui pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus), skiriama 300 eurų už vienos darbo vietos įkūrimą, bet ne daugiau kaip 1200 eurų vienam verslo subjektui.

Verslo patalpų remonto darbų, įskaitant komunikacijų atnaujinimą (prijungimą), išlaidų daliniam kompensavimui iki 50 procentų pradedantiems verslininkams (pirmus veiklos metus).

Auksė Juonienė akcentavo, kad paramos gali kreiptis tik Alytaus mieste registruoti ir čia verslą plėtojantys  SVV subjektai. Patirtos išlaidos kompensuojamos, jeigu jos yra apmokėtos per finansų institucijas.
Kviečiame aktyviai dalyvauti, teikti prašymus Alytaus miesto savivaldybei iki š. m. lapkričio 1 d. Prašymų vertinimas ir sutarčių dėl paramos skyrimo pasirašymas įvyks šiais metais. O nespėjusiems pateikti iki numatyto termino pranešame, kad nuo 2022 m. prašymai bus vėl priimami, patvirtinus naują savivaldybės biudžetą.

Prašymo skirti lėšų formą galite atsisiųsti čia.

Kontaktai pasiteirauti:

Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja Auksė Juonienė. Tel. (8 315) 55 115, mob. tel. 8 626 56 460, el. p. aukse.juoniene@alytus.lt

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Janušauskienė. Tel. (8 315) 55 139, mob. tel. 8 616 89 170, el. p. egle.janusauskiene@alytus.lt

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą