Nukentėjusiesiems nuo karo Ukrainoje bus teikiama emocinė parama ir psichologinė pagalba

Reaguodama į karą Ukrainoje ir didėjantį iš jo atvykstančių žmonių skaičių, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su partneriais nuo šiandien pradeda teikti nemokamą pagalbą. Paskambinus trumpuoju numeriu 1809, kasdien veiks emocinės paramos linija rusų kalba, kurios darbui pasitelkiami savanoriai. O platformoje manodaktaras.lt nemokamai bus prieinamos psichologų bei psichoterapeutų vaizdo konsultacijos suaugusiesiems ir vaikams.

Daugiau informacijos apie nemokamą prieinamą pagalbą rasite pridedamuose vizualuose.

Prasidėjus karui Ukrainoje, nevyriausybinių organizacijų Raudonojo kryžiaus, Lietuvos psichologų sąjungos bei Nacionalinės NVO koalicijos pastangomis per trumpą laiką surinkta daugiau 400 savanorių anketų dėl pagalbos teikimo. Vieningai šiai veiklai susitelkė ir psichikos sveikatos srityje dirbantys specialistai, ir galintys prisidėti prie tokios veiklos Lietuvos gyventojai. SAM džiaugiasi tokiomis gausiomis pajėgomis ir pradėjusi koordinuoti pagalbos teikimą nukreipia savanorius padėti Ukrainos žmonėms.

Sprendžiant galimas pagalbos formas nuo karo įvykių nukentėjusiems žmonėms, pirmiausia, pasirinktas emocinės paramos teikimas telefonu kaip galimybė išsakyti savo sunkias emocijas, papasakoti apie savo išgyvenimus, būti išklausytiems. Tokiu būdu siekiama padėti žmonėms sumažinti vidinę įtampą ir padėti pasijausti geriau, normalizuoti patiriamus jausmus.

1809 numeriu emocinės paramos linijos įsteigimui paramą geranoriškai suteikė viena iš telekomunikacijos bendrovių. Joje suburti savanoriai dirbs visomis savaitės dienomis po 3 valandas, darbo dienomis vakarais nuo 18 iki 21 val., o savaitgaliais – dienos metu nuo 12 iki 15 val. Savanoriams mokymus bei konsultacijas teiks patyrę „Jaunimo linijos“ mokytojai.

Atsižvelgiant į didelį savanoriauti atsiliepusių profesionalų skaičių ir trauminę patirtį turinčių žmonių mastą, bus prieinama ir tęstinė psichologinė, psichoterapinė pagalba. Tokioms nemokamoms paslaugoms užtikrinti ir sudaryti sąlygas jomis naudotis patogiai bei saugiai neatlygintinai pasitelkta manodaktaras.lt svetainė (https://manodaktaras.lt/slava-ukraini). Joje specialistai nuolat skelbs galimus konsultacijų laikus, kuriais galės naudotis visi norintieji. Svetainėje pateikiama išsami informacija apie specialistus, informuojama, kaip gauti vaizdo konsultaciją. Šiai veiklai vykdyti jau prisijungė daugiau 30 specialistų, dirbančių su skirtingo amžiaus žmonėmis.

Specialistai pabrėžia, kad kilus karui katastrofinės patirtys stipriai paveikia žmonių psichikos sveikatą. Pažeidžiami ne tik žmonių saugumo poreikiai, bet ir išgyvenami negatyvūs jausmai: kyla nerimas, baimė, pyktis, jaučiamas bejėgiškumas. Neretu atveju patiriama šoko būsena, kai sunkiai tikima tuo, kas vyksta. Visos šios emocijos kyla, bandant suprasti ir susitaikyti su kilusia padėtimi. Šiame procese neretai kyla daug minčių, nemalonių trauminės patirties prisiminimų, kurie trikdo poilsį, apsunkina susidorojimą su paprastais, kasdieniais dalykais. Dėl šios priežasties emocinė parama bei psichologinė pagalba įvardijama kaip būtina sąlyga žmogaus atsigavimui.

SAM kviečia visas su nukentėjusiais nuo karo žmonėmis dirbančias organizacijas, įstaigas bei turinčiuosius ryšį jais Lietuvos gyventojus informuoti apie pagalbos galimybes.

Pažymime, kad paskambinus trumpuoju nemokamu numeriu 1809, emocinę paramą ir toliau teikia skirtingų emocinės pagalbos linijų savanoriai ir profesionalūs psichologai – veikia „Vilties linija“ suaugusiesiems, „Pagalbos moterims linija“, „Tėvų linija“, „Jaunimo linija“, „Vaikų linija“ ir „Sidabrinė linija“ senjorams. Ši pagalba itin aktuali Lietuvos gyventojams, padidėjus nerimui bei įtampai visuomenėje.

SAM Spaudos tarnyba

Screenshot 132Screenshot 133

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą