Susisiekimo ministerija siekia įstatymu užtikrinti, kad viešasis transportas ir infrastruktūra būtų pritaikyti neįgaliesiems ir kitiems žmonėms, turintiems individualių poreikių

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. visos naujos įsigyjamos viešojo transporto priemonės turėtų būti pritaikytos regos, klausos, fizinę ar intelekto negalią turintiems ir kitiems žmonėms, turintiems individualių poreikių – vaikams vežimėliuose, senyvo amžiaus žmonėms, nėščiosioms ir pan. Susisiekimo ministerijos teikiamam Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo projektui šiandien pritarė Vyriausybė. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti žmonių lygiavertį judumą viešojo transporto priemonėmis.

„Mažiau nei prieš metus su ministerijai pavaldžiomis įmonėmis ir neįgalius žmones vienijančiomis organizacijomis pasirašėme memorandumą, kuriame įsipareigojome įgyvendinti viešojo transporto pertvarką ir viešojo transporto priemones pritaikyti žmonėms, turintiems individualių poreikių. Šiandien jau džiaugiamės dar vienu rezultatu – priimtas įstatymo projektas. Šiuo įstatymu siekiame sudaryti visas sąlygas, kad šie žmonės galėtų visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Lietuvoje kelių, geležinkelių, oro, vidaus vandenų ir jūrų transporto infrastruktūra dabar tik iš dalies pritaikyta judėjimo negalią turintiems žmonėms. Neužtikrintas individualių poreikių turinčių žmonių visavertis judumas ir galimybė naudotis pritaikyta transporto infrastruktūra, transporto priemonėmis ir paslaugomis.

Iki šiol teisės aktuose nebuvo konkrečių reikalavimų, kaip viešojo transporto priemonės turi būti pritaikytos neįgaliems žmonėms, todėl kartu su įstatymo projektu rengiamas ir poįstatyminis teisės aktas, detaliai apibrėžiantis šiuos reikalavimus.

Pagal įstatymą, viešojo transporto priemonėse, vežančiose keleivius automobilių ir vidaus vandenų keliais, turės būti įrengtos neįgaliųjų ir kitų riboto judumo asmenų informavimo, mobilumo užtikrinimo ir saugaus vykimo viešuoju transportu priemonės. 

Susisiekimo ministerija miestų infrastruktūrai sutvarkyti ir pritaikyti ir individualių poreikių turintiems žmonėms iki 2027 m. yra numačiusi skirti daugiau kaip 500 mln. eurų.

Rengiant Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą ir poįstatyminį teisės aktą, buvo sudaryta darbo grupė, į kurią buvo įtraukti įvairių neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. 

Vyriausybei pritarus įstatymo projektui, jis bus teikiamas svarstyti Seimui.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą