Žmonėms su negalia svarbiausia informacija – lengvai suprantama kalba ir lietuvių gestų kalba

Nuo metų pradžios atsivėrus daugiau galimybių žmonėms su negalia atviroje rinkoje, jiems aktuali informacija apie dalyvavimo darbo rinkoje galimybes bei darbo kodekso garantijas, galimybes derinti šeimą ir darbą jau prieinama lengvai suprantama kalba ir lietuvių gestų kalba. Tai aktualu ne tik žmonėms, turintiems intelekto negalią, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms, o ir kitiems visuomenės nariams.

„Nuo šių metų įsigaliojusios naujovės – tai dar viena papildoma paskata žmonėms su negalia ateiti į darbo rinką, o darbdaviams – priimti juos dirbti. Imamės ir kitų pokyčių, kad nuo kitų metų valstybės parama ir paslaugos keliautų paskui žmogų. Žmonėms su negalia tai suteiks didesnes galimybes rasti darbą atviroje darbo rinkoje, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, o darbdavius paskatins aktyviau į kolektyvus priimti žmones su negalia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.  

Informacinėje svetainėje www.negalianetrukdo.lt galima lengvai suprantama kalba perskaityti ar peržiūrėti video lietuvių gestų kalba apie darbą atviroje darbo rinkoje: nuo ko pradėjo jo paieškas, kokias paslaugas ieškantys darbo gali gauti Užimtumo tarnyboje, kaip susikurti darbo vietą sau, kokia parama priklauso darbdaviams, įdarbinantiems žmogų su negalia, kokios papildomos naudos darbe priklauso žmogui su negalia.

Informacinėje svetainėje www.seimairdarbas.lt žmonės su negalia ras informaciją lengvai suprantama kalba ar galės peržiūrėti video lietuvių gestų kalba apie kasmetines ir nemokamas atostogas, papildomas laisvas dienas, nuotolinį darbą ir patogesnį darbo laiką, darbo sutarties nutraukimą ir kt. Čia rasite visą naujausią informaciją apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, aktualią informaciją dirbantiems ir auginantiems vaikus.

Primename, kad lengvai suprantama kalba yra parengta informacija apie asmeninio asistento pagalbą: asmeninės pagalbos poreikio nustatymą, teikimo tvarką, mokėjimą už asmeninę pagalbą ir kt.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu „Spinter“ atlikta apklausa atskleidė, kad šalies visuomenė yra pasiruošusi platesniam žmonių su negalia įsitraukimui į darbo rinką ir, suprantama, visuomeninį gyvenimą. Absoliuti dauguma (95 proc.) respondentų patvirtino, kad sutiktų dirbti su kolega, turinčiu negalią, jeigu jo kompetencija būtų pakankama. Net 92 proc. visų tyrimo dalyvių patvirtino, kad, būdami darbdaviu, priimtų į darbą žmogų su negalia, jeigu jo kompetencija būtų pakankama. 

Tikimasi, kad nuo 2023 m. pradžios įsigaliosiančios naujovės bus papildoma paskata dirbti tiek žmonėms su negalia, tiek juos į darbą priimantiems darbdaviams. Nuo kitų metų valstybės parama ir paslaugos keliaus paskui žmogų. Visos reikiamos paslaugos ir priemonės – darbo vietos pritaikymas, subsidijos darbo asistento išlaidoms, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių kompleksas, įdarbinimas subsidijuojant – sukurs vienodas sąlygas žmonėms su negalia dirbti atviroje darbo rinkoje. Taikant prevencines priemones – lydimąją pagalbą, mokant subsidiją darbo asistentui, subsidiją darbo vietai pritaikyti ne tik bedarbiams, bet ir užimtiesiems – bus išvengta jau dirbančiųjų asmenų, įgijusių negalią, iškritimo iš darbo rinkos. 

Įsipareigojimų šeimai turintys darbuotojai turi teisę pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis, o darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus. Darbo kodeksas reglamentuoja teisę į nemokamą laisvą laiką šeimos poreikiams, ne visą darbo laiką, nuotolinį darbą, lankstų ir individualų darbo laiko režimą, darbo sutarčių įvairovę, mamadienius ir tėvadienius. 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą