Modernizuota Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžioji salė

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (toliau – AKKC) yra vienas svarbesnių Alytaus objektų, galinčių prisidėti prie emigracijos srautų ir socialinės atskirties mažinimo, patrauklumo investicijoms didėjimo, kokybiškesnio gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo, kultūrinio sąmoningumo ir aktyvumo kėlimo.

Iki šiol šiuos Alytaus gyventojų kultūrinius poreikius tenkinti trukdė netinkama AKKC didžiosios žiūrovų salės bei scenos techninė būklė, neužtikrinusi organizuojamų kultūros renginių (ypač profesionalaus meno) prieinamumo ir teikiamų kultūrinių paslaugų bei visuomenės kultūrinio švietimo kokybės.

Siekdama pagerinti AKKC teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, tokiu būdu išlaikydama esamus ir skatindama papildomus lankytojų srautus, Alytaus miesto savivaldybės administracija įgyvendino VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1 B, rekonstravimo projektą – buvo atliktas AKKC didžiosios salės kapitalinis remontas, nupirktos ir sumontuotos naujos žiūrovų kėdės ir LED ekranas. Atnaujinta kultūros infrastruktūra pagerino gyventojų laisvalaikio poreikių tenkinimą ir gyventojų gyvenimo kokybę ir prisideda prie spartesnės Alytaus regiono ekonominės ir socialinės plėtros.

Didžiosios salės apdailos ir inžinerinių tinklų bei sistemų kapitalinio remonto darbus atliko UAB „Kortas" ir UAB „Ekstra statyba", rangos darbai kainavo beveik 605 tūkst. Eur. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „TEC Infrastructure" (Tiltų ekspertų centras), statinio techninį projektą parengė ir projekto vykdymo priežiūrą vykdė UAB „Proja". Remonto metu buvo pakeistos didžiosios salės ir scenos grindys, įrengtos garso ir vaizdo operatorių darbo vietos, sutvarkytas salės balkonas, kuris jau seniai buvo nenaudojamas; sutvarkytas salės ir rūsio apšvietimas, vėdinimo sistema, priešgaisrinė signalizacija, įrengta salės šildymo sistema, atnaujintas šilumos mazgas. Atsižvelgus į akustikos specialistų rekomendacijas, salės lubos ir sienos buvo atnaujintos tik minimaliai, kad nebūtų pakenkta salės akustikai, laikomai viena geriausių Lietuvoje.

Salės kėdes pagamino ir sumontavo UAB „JS Baltic". Po projekto įgyvendinimo balkonas vėl tapo prieinamas žiūrovams, todėl vietoje buvusių 640 dar sovietinius laikus menančių kėdžių miestiečiai ir miesto svečiai dabar gali naudotis 782 šiuolaikiškomis, ergonomiškomis, gerų akustinių savybių ir patogiai išdėstytomis kėdėmis. 6 jų yra lengvai išmontuojamos, t. y. pritaikytos specialiuosius poreikius turintiems žiūrovams.

LED ekraną (vaizdo informacinę sistemą) pateikė ir sumontavo UAB „Audiotonas".

Projekto biudžetas – 783 264,16 Eur, iš jų 299 541 Eur skyrė Europos regioninės plėtros fondas, 352 400,82 Eur – Valstybės investicijų programa, 131 322,34 Eur – Alytaus miesto savivaldybė.

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-11-0002 įgyvendintas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą".

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą