Sudaromas Alytaus takų ir šaligatvių įrengimo ir remonto eiliškumo sąrašas


Alytaus miesto takų ir šaligatvių įrengimo ir remonto eiliškumo sąrašas buvo pradėtas rengti prieš metus ir šiuo metu jau preliminariai sudarytas. Jame yra surašyti visi miesto pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviratininkų takai ir šaligatviai, nustatyti jų vertinimo kriterijai.
Takai ir šaligatviai yra padalinti į keturis atskirus sąrašus pagal jų lokaciją ir naudojimą, t. y.:
• takai – tik pėstiesiems, kurie yra tarp gyvenamųjų namų daugiabučių namų kvartaluose ir vedantys į mokyklas, viešojo transporto stoteles, rekreacinėse zonose, parduotuves ir pan.;
• takai, kurie skirti pėstiesiems ir dviratininkams, kuriuos atnaujinus plėstųsi ir jungtųsi miesto dviračių takų tinklas;
• šaligatviai, kurie yra prie gatvių, skirti tik pėstiesiems;
• šaligatviai prie gatvių, kurie būtų skirti pėstiesiems ir dviratininkams.
„Sudarant sąrašą buvo atsižvelgiama į tai, kiek šalia tako ar šaligatvio yra gyvenamųjų namų, švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų bei kitų įstaigų, atsižvelgta į rekreacines zonas. Taip pat atsižvelgta į neįgaliuosius ar takas tinkamas jiems ar ne“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.
Vertinimo kriterijai ir jų reikšmių įtaka nurodyti lentelėje. Taip pat yra parengtas sąrašas, kuriame surašyti šaligatviai, įrengti 2008–2019 m. Šis sąrašas nėra prioritetinio remonto, į jį bus perkeliami jau suremontuoti takai ar šaligatviai.
Pasikeitus aplinkybėms, kurios įtakoja balų skaičių, balai bus pakeičiami pagal pasikeitusią situaciją ir sąrašai tikslinami, o suremontuotas takas ar šaligatvis bus perkeliamas į atnaujintų takų ir šaligatvių sąrašą. Taip pat, jei esantis Naujų takų ir šaligatvių sąraše takas ar šaligatvis sugriuvo, įlūžo, susidėvėjo, jis bus perkeliamas į Remontuotinų takų ar šaligatvių eiliškumo sąrašą. Šaligatviai šalia žvyruotų gatvių bus projektuojami ir įrengiami tik kartu su gatvės rekonstrukcija pagal Žvyruotų gatvių studiją.
Šis sąrašas yra pristatytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komitete. Jo nariai analizavo pateiktą informaciją, diskutavo ir pasiūlė parengti miesto šaligatvių studiją viešinimui, kad gyventojai turėtų galimybę susipažinti, numatyti terminą pasiūlymams pateikti. Atsižvelgiant į komiteto siūlymą, Alytaus miesto takų ir šaligatvių įrengimo ir remonto eiliškumo sąrašas yra pateikiamas susipažinti. Prašome gyventojų iki 2019 m. lapkričio 10 d. pateikti savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriui pasiūlymus ir pastabas el. p. miesto_ukis@alytus.lt, jie bus apsvarstyti darbo grupėje.
Alytaus miesto takų ir šaligatvių įrengimo ir remonto eiliškumo sąrašas bus paskelbtas savivaldybės tinklalapyje viešai. Nauji takai ir šaligatviai bus įrengiami pagal skelbiamą sąrašą eilės tvarka ir pagal skirtas biudžeto lėšas.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą