Susisiekimo ministerija inicijuoja ilgalaikę programą laivybai Nemunu atnaujinti

Siekdama atnaujinti keleivinę ir krovininę laivybą vidaus vandenų keliais ir ypač Nemunu, Susisiekimo ministerija paskelbė konkursą ilgalaikei laivybos Nemunu atnaujinimo programai (studijai) parengti. Studijos tikslas – numatyti priemones ekonomiškai efektyviai ir darniai keleivinio ir krovininio vidaus vandenų transporto sistemai sukurti.

Rengiant šią studiją bus įvertintas keleivių ir krovinių judėjimo poreikis, laivybos kelių būklė, paslaugų lygis ir plėtros galimybės bei išanalizuota galimybė sukurti darnią, nenuostolingą, konkurencingą turistinio ir krovininio vandens transporto sistemą visame vidaus vandenų kelių tinkle nuo Nemuno aukštupio iki žemupio. Taip pat bus įvertinta užsienio šalių praktika modernizuojant ir plėtojant vidaus vandenų infrastruktūrą, valdant ir organizuojant keleivių ir krovinių vežimą.

Ilgalaikė laivybos Nemunu atnaujinimo programa (studija) padės kurti efektyvią turistinę ir krovininę vidaus vandenų transporto sistemą. Jos vystymo koncepcija bus rengiama atsižvelgiant į didžiausią ekonominį efektą galinčius duoti rezultatus. Vienas iš studijai keliamų tikslų – nurodyti ir ekonominiais skaičiavimais pagrįsti, kiek lėšų vidaus vandenų transporto sistemos vystymui turėtų skirti viešasis sektorius, t. y., valstybė ir savivaldybės.

Laivybos atnaujinimo studija turės būti parengta per 8 mėnesius.

Ilgalaikės laivybos Nemunu atnaujinimo programos (studijos) parengimo paslaugų pirkimas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymų šiam pirkimui laukiama iki rugpjūčio 18 d.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą