Bedarbiams – dantų protezai ir net vairuotojo pažymėjimai

Prieš metus Alytaus rajono savivaldybei pradėjus garsiai kalbėti apie kartu su Užimtumo tarnyba planuojamą įgyvendinti programą, buvo pasigirdę dvejonių dėl jos sėkmės, nes programa skirta ilgą laiką nedirbusius, socialinę paramą gaunančius asmenis grąžinti į darbo rinką. O tai neretai – sunkiai motyvuojami žmonės, turintys daug objektyvių ir subjektyvių priežasčių nedirbti.

Praėjus metams galima pasakyti: rezultatai džiugina – dalis ilgalaikių bedarbių įtraukti į darbo rinką, o keletas jų šiuo metu mokosi profesijos.

„Neslėpsiu, jog skepsio būta, nes pradžioje išgirdome daugybę net negirdėtų priežasčių, „negaliu dirbti, nes...“ ir labai mažai noro keistis. Nerimavome, tačiau dabar matome, kad mums sekasi gerai. Šiuo metu 14 asmenų jau yra įdarbinti. Dar 5 asmenys mokosi profesijų, o 2 ruošiasi dalyvauti pirminės intervencijos užsiėmimuose. Nė kiek neabejoju, jog tai didelis atvejo vadybininkės Dovilės indėlis. Ypač džiaugiamės, kad programa leido padėti tiems, kurie turėjo tikrų ir labai objektyvių priežasčių, kodėl buvo nutraukę darbo paieškas“, – kalbėjo projekto globėja, Alytaus rajono savivaldybės vicemerė Dalia Kitavičienė.

Projekte dalyvaujantys rajono gyventojai sako, kad ilgai nedirbo dėl įvairių priežasčių. Vieniems trūko motyvacijos, kitiems – pasitikėjimo savimi, išsilavinimo, treti prisipažįsta, kad dirbti trukdė priklausomybė nuo alkoholio. Pavyzdžiai rodo, kad Užimtumo tarnybos ir savivaldybės pastangos padėti šiems žmonėms nutraukti ilgai trunkančią bedarbystę nenuėjo veltui.

„Visuomet norėjau turėti nuolatinį darbą, bet vis pritrūkdavo ryžto, baugino tam tikros anksčiau turėtos gyvenimo pamokos, darbinės patirtys. Pradėjęs dalyvauti projekte, bendraudamas su atvejo vadybininku, psichologu motyvatoriumi, supratau, kad aš galiu išspręsti savo problemas ir turiu susirasti oficialų darbą, tad taip ir padariau“, – tvirtino projekto dalyvis Ramūnas (dalyvių vardai pakeisti).

Projekto dalyvė Sonata nusprendė įgyti vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją. „Esu buvusi daugybėje pokalbių dėl darbo, bet visuomet sulaukdavau neigiamo atsakymo, nes neturėjau išslavinimo, darbo patirties. Jau po pirmojo pokalbio su savo atvejo vadybininke, taip pat - su seniūnijos socialiniais darbuotojais supratau, kad pirmiausia turiu baigti mokyklą ir įgyti išsvajotą virėjos kvalifikaciją“, – kalbėjo Sonata.

Daug metų priklausomybę nuo alkoholio turėjęs Gintaras projekto metu pradėjo lankyti konsultacijas ir padėjo ne tik sau, bet ir savo šeimai. „Mane ilgai kamavo ta priklausomybę nuo alkoholio, o aš kamavau šeimą, bet to nepripažinau. Pradėjau lankyti konsultacijas, kurias vedė psichologas, ir po truputį pradėjau suprasti, pripažinti pats sau, kad turiu šią problemą, dėl kurios kenčiu pats ir mano artimieji.  Turiu daugybę sveikatos problemų, o alkoholis jas dar pagilino, prisidėjo prie prastesnės mano sveikatos būklės“, – atviravo projekto dalyvis Gintaras.

Asmenys, atrinkti dalyvauti projekte, turėjo atitikti ne vieną kriterijų – jiems reikėjo būti ilgalaikiais bedarbiais, nedirbti daugiau kaip 1 metus, gauti piniginę socialinę paramą, darbo paieškos išmoką, patirti socialinę riziką,  turėti kitų sunkumų ar problemų: pvz., vienam auginti vaikus, turėti priklausomybių, būti benamiu arba gyventi atokiame kaime, patirti sveikatos problemų, bet neturėti neįgalumo, būti nukentėjusiam (-iai) nuo prekybos žmonėmis.

Projekto dalyvius Užimtumo tarnybai padėjo atrinkti seniūnijos. Iš viso projekte dalyvavo 125 rajono gyventojai. Kiekvienam asmeniui buvo parinktos individualios ir tik jam reikalingos paslaugos.

Atvejo komandą sudarė savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojai, Užimtumo tarnybos atstovai, atvejo vadybininkai, paslaugų teikėjų atstovai.

„Šiais metais turėjome platų paslaugų spektrą – tai psichologinės pagalbos ir motyvavimo paslaugos, gydytojo psichiatro konsultacijos, lydėjimo paslauga, konsultacijos priklausomybių prevencijos tema, konsultavimo bei atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugos. Siekiant pagerinti, sustipinti modelio dalyvių turimas žinias, buvo teikiamos kompiuterinio raštingumo, savęs pristatymo darbdaviams  konsultacijos. Dviem dalyvėms buvo suteikta galimybė lankyti vairavimo kursus, kadangi sėkmingam asmenų įsidarbinimui dažnai reikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienai moteriai netgi buvo protezuojami dantys“, – suteiktas paslaugas bedarbiams vardijo atvejo vadybininkė Dovilė Giedraitienė.

Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyriaus vedėja Vaida Kamandulienė pasidžiaugė, kad Alytaus rajono savivaldybė nepabūgo iššūkio vienyti jėgas prieš ilgalaikį gyventojų nedarbą.

„Bendraudami su ilgą laiką nedirbusiais, darbo ieškančiais asmenimis nuolat pastebime, kad kiekvienas iš jų susiduria su tam tikromis asmeninėmis problemomis, kurios trukdo aktyviai darbo paieškai. Labai svarbu, kad ilgalaikiams bedarbiams siūlomos paslaugos būtų lanksčios, pritaikytos prie kiekvieno asmens poreikių ir pirmiausiai būtų orientuotos į socialinę integraciją, pasirengimą darbo paieškai, motyvacijos didinimą, užimtumo skatinimą. Būtinas individualus, nuoseklus darbas su kiekvienu ilgą laiką nedirbančiu asmeniu, pasitelkiant galinčias padėti įvairias įstaigas ir organizacijas. Labai džiaugiamės sklandžiu bendradarbiavimu su Alytaus rajono savivaldybe, tikimės šios iniciatyvos tęstinumo ir ateityje. Juk svarbiausia – padėti tiems, kuriems pagalba yra būtina“, – kalbėjo V. Kamandulienė. 

Projektas, skirtas ilgalaikių bedarbių užimtumo skatinimui ir motyvavimui bus tęsiamas ir 2021 metais.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą