Abu L.Radzevičiūtės mestus kaltinimus Alytaus merui teismas atmetė

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje iš tarybos narės Lauros Radzevičiūtės skambėję kaltinimai Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui nepasitvirtino. Abu skundus: tiek dėl patarėjų pareigybių naikinimo klausimo neteikimo tarybai svarstyti, tiek dėl neva neteisėtai skirtų paskatinimų patarėjui Aurelijui Jaruševičiui – teismas atmetė.

Tarybos narė L.Radzevičiūtė skundu kreipėsi į teismą prašydama pripažinti Alytaus miesto mero 2019 m. gruodžio 20 d. potvarkius „Dėl premijų skyrimo“ ir „Dėl vienkartinių piniginių išmokų skyrimo“ neteisėtais, juos panaikinti bei priteisti iš mero N.Cesiulio neva padarytą žalą savivaldybės biudžetui – viso 300 eurų ir 100 proc. valstybės tarnautojo pareiginės algos dydžio išmoką, kuri 2019 m. buvo išmokėta mero patarėjui A.Jaruševičiui. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėja Jolanta Medvedevienė skundą priimti atsisakė. Įvertinęs bylos aplinkybes teismas nenustatė jokio juridinio pagrindo, kuriuo vadovaudamasi pareiškėja L.Radzevičiūtė tiek kaip savivaldybės tarybos narė, tiek kaip fizinis asmuo galėtų ginti viešąjį interesą teisme.

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose taip pat buvo gautas pareiškėjos Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės L. Radzevičiūtės skundas, kuriuo prašoma įpareigoti Alytaus miesto merą N.Cesiulį įtraukti į artimiausią Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę ir pateikti svarstyti 2020 m. lapkričio 5 d. 9 tarybos narių pasirašytą sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-19 sprendimo „Dėl savivaldybės tarybos ir mero sudarymo“ pakeitimo“. Savivaldybės tarybos sprendimų įtraukimą į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatos. Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Jeigu meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia savivaldybės taryba reglamente nustatyta tvarka. Teismas nustatė, kad ginčas iš esmės kilo dėl procedūrinių savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatų. Remdamasi suformuota teismine praktika, teisėja Janina Vitunskienė išaiškino, kad L.Radzevičiūtei nesuteikta teisė ginti viešąjį interesą, ji, kaip tarybos narė, neturi Vietos savivaldos įstatyme numatytos subjektinės teisės konkrečiu atveju kreiptis į administracinį teismą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas buvo atmestas.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą