Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės biudžetas 2021 metams

Po ilgo įvairių pasiūlymų teikimo ir svarstymų Alytaus miesto taryba pagaliau patvirtino 2021 metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetą. Miesto biudžetui pritarė ir balsavo "UŽ" 19 tarybos narių, prieš buvo 1 ir 6 susilaikė.

Alytaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžetas sudarytas iš 64105,7 tūkst. eurų pajamų ir 6709,5 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likučio, bei 70815,2 tūkst. eurų asignavimų programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus. Biudžete numatytas 57349,9 tūkst. eurų išlaidas 38636,1 tūkst. eurų sudaro darbo užmokesčio fondas ir 13465,3 tūkst. eurų skirta turtui įsigyti.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą