Pakeista į Lietuvą atvykstančių užsienio piliečių izoliavimosi tvarka

Nuo vakar įsigaliojo pakeisti sprendimai „Dėl užsieniečių izoliavimo sąlygų ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ ir „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Pagal naująją tvarką reikalavimas 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą izoliuotis netaikomas išimtyse nurodytiems užsieniečiams, kai tokių asmenų kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu arba esminių poreikių užtikrinimu ir jie turi ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreipiasi į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoja tyrimo atlikimui (jeigu tyrimas atliekamas Lietuvos Respublikoje, šie asmenys izoliuojasi tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatyti atsakymas.

Saviizoliacijos išimtis gali būti pritaikyta tik numatytais atvejais ir tada, kai žmogaus kelionės tikslas yra susijęs su išimtyse numatytų darbo funkcijų vykdymu ar esminių poreikių užtikrinimu. Visi asmenys, kuriems taikomos izoliacijos išimtys, privalės turėti numatytą išimtį įrodančius dokumentus, kuriuos pareikalavus privalės pateikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams ar pareigūnams, atliekantiems tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi. 

Net ir tiems asmenims, kuriems taikomos tyrimų atlikimo ar izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo / grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.

Detalesnė informacija grįžusiems / atvykusiems iš užsienio

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą