Skelbiamas asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkursas

Alytaus rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-761 ,,Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugos Alytaus rajono gyventojams, gyvenantiems būstuose be patogumų ir neturintiems finansinių bei techninių galimybių savo namuose naudotis dušu ir (ar) skalbykle. 

Galimi pareiškėjai –  Alytaus rajone registruotos bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas – asociacijos, kurių steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurių paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Paraiškos teikimas

Organizacija užantspauduotame voke pateikia vieną paraiškos egzempliorių (originalą) ir pridedamus dokumentus (patvirtintas jų kopijas).

Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį ar pristatomi Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui tiesiogiai adresu Pulko g. 21, 62135 Alytus. Ant voko užrašoma ,,Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų Alytaus rajone projektų finansavimo atrankos konkursui“, nurodomi pareiškėjo duomenys (pavadinimas, adresas).

Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 16 d. (imtinai) darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.)

Jeigu paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesne kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data. Paraiškos nesvarstomos ir nevertinamos, jei jos pateiktos po nustatytos paraiškų pateikimo datos

Papildoma informacija teikiama Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos  skyriuje – Pulko g. 21, Alytus, tel. 8 315 74 558, el. p. edita.svetkauskiene@arsa.lt

KONKURSO DOKUMENTAI:

Projektų finansavimo tvarkos aprašas

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą