Alytaus rajono kelių tvarkymui ir priežiūrai – 1 mln. eurų daugiau


Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 10,7 procentais didesnį biudžetą nei praėjusiais metais. Tradiciškai didžiausias dėmesys skiriamas švietimui, socialinei paramai ir paslaugoms, infrastruktūros priežiūrai, rajono teritorijos gyvenamosios aplinkos gerinimui, investicinių projektų finansavimui.
Šiais metais suplanuotas savivaldybės biudžetas yra 20 mln. 547 tūkst. 200 eurų.
Pasak Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko, šių metų biudžetas yra subalansuotas, nedeficitinis ir socialiai orientuotas.
Meras padėkojo savivaldybės administracijai už labai gerai paruoštą biudžeto projektą, išsamų pristatymą tarybos komitetuose, į tai, kad atsižvelgta į tarybos komitetų pastabas ir siūlymus.
Kai kurie tarybos komitetai svarstyti planuojamas pajamas ir išlaidas rinkosi kelis kartus.
Šių metų biudžete dvigubai didėja lėšos, skirtos įvairiems komunaliniams darbams. Iš savivaldybės biudžeto jiems suplanuota 4 mln. eurų. Kelių priežiūrai ir tvarkymui skirta 1 mln. eurų daugiau nei pernai (t. y. 1 mln. 895 tūkst.).
Dalinai bus finansuojamas daugiabučių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimų tvarkymas. Tam šių metų savivaldybės biudžete numatyta 50 tūkst. eurų.
10 proc. didės darbo užmokestis mažiausiai uždirbantiems biudžetinių įstaigų darbuotojams.
Savivaldybės tarybos posėdyje 2018 m. biudžetą pristatė Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Gintarė Jociunskaitė: „šiais metais savivaldybės pajamos ir išlaidos yra 10,7 proc. didesnės nei 2017 m. Didžiausią pajamų dalį – 55,8 proc. – sudaro gyventojų pajamų, turto, prekių ir paslaugų mokesčiai, o išlaidos pasiskirsto taip: švietimui – 28,5 proc., socialinei apsaugai – 23,7 proc., 6,1 proc. daugiau skirta komunalinėms reikmėms – šiai sričiai teks 16,5 proc. savivaldybės biudžeto“.
Tradiciškai daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų skiriama švietimui. Dėl dalyvavimo klasės krepšelio eksperimente švietimui bus skirta 240 tūkst. eurų daugiau klasės krepšelio lėšų.
Šiais metais taip pat planuojama modernizuoti Daugų Vlado Mirono gimnaziją, įrengti Butrimonių ir Simno gimnazijose modernias gamtos mokslų laboratorijas su reikalinga įranga, sutvarkyti Pivašiūnų gimnazijos aktų salės akustiką, baigti aptverti ikimokyklinio ugdymo skyrių teritorijas, sutvarkyti jų lauko žaidimų aikšteles.
Trejuose darželiuose – Butrimonyse, Miroslave ir Simne – numatoma įrengti po 2 modernias ugdymo grupes.
2018 m. savivaldybė planuoja įgyvendinti 25 investicinius projektus.
20 tūkst. didinama parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV): iš viso SVV fondui šiais metais biudžete skirta 70 tūkst. eurų.
Tarybos nariai pritarė išmokos didinimui globėjams, paėmusiems globoti rajono vaikus su negalia. Atsižvelgus į negalios lygį, globėjams bus mokama nuo 350 iki 500 eurų už vieną globotinį.
Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai taip pat pasisakė už pristatytą biudžeto projektą.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Zubras pažymėjo, kad visose ugdymo įstaigose mokiniams yra prieinama psichologo ir socialinio darbuotojo paslauga, daugiau lėšų skirta neformaliam švietimui, įvairesnis tapo jo pasirinkimas. „Visa tai turės įtakos mokymo kokybei“, – įsitikinęs V. Zubras.
Kaimo plėtros ir investicijų komiteto pirmininkas Aloyzas Jaciunskas pasidžiaugė, kad ir toliau bus remiamos Alytaus rajono savivaldybės kaimo bendruomenės, ūkininkai: jiems biudžete numatyti 20 tūkst. eurų daugiau, iš viso – 78 tūkst. eurų.
Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Gintautas Radžiukynas pastebėjo, kad apie 100 tūkst. eurų asignavimų, atsižvelgus į komitetų siūlymus, buvo perskirstyti.
Biudžeto projektui pritarė 19 tarybos narių, 5 susilaikė. Nors opozicija balsuodama ir susilaikė, tačiau pripažino, kad šių metų savivaldybės biudžetas yra optimistinis.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą