Dviejų vyskupijų klebonai susitiko su savivaldybės vadovais

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas visų parapijų klebonus pakvietė kasmet rengiamų tradicinių dalykinių pietų.

Alytaus rajone veikia Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų Alytaus dekanato bažnyčios, yra 13 parapijų. Susitikime dalyvavo Alytaus Šv. Angelų Sargų ir Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios klebonas, dekanas, garbės kanauninkas Arūnas Užupis, Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, vicedekanas, garbės kanauninkas Raimundas Žukauskas, Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios ir Nemunaičio parapijos klebonas Valdas Beleckas, Butrimonių Išganytojo bažnyčios klebonas Virgilijus Balnys, Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčios klebonas mons. Leonas Jakimavičius, Miroslavo Švč. Trejybės ir Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas, teol. dr.  Miroslavas Dovda, Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčios ir Alovės parapijos klebonas Vidas Jelinskas, Alytaus Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčios klebonas ir Luksnėnų koplytėlės kunigas Renaldas Janušauskas.

„Ačiū jums už bendrystę, už tai, kad savo malda ir svariu žodžiu skatinate Alytaus rajono gyventojus gerbti vieni kitus, mokote santarvės ir ramybės“, – į dvasininkus kreipėsi savivaldybės vadovas Algirdas Vrubliauskas.

Meras išreiškė viltį, kad dvasininkų susitikimai su savivaldybės atstovais bus rengiami ir ateityje, nes susitinkama aptarti ne tik paramos religinėms bendruomenėms reikalų, bet ir pasikalbėti apie tai, kaip padaryti žmonių gyvenimą prasmingesnį, šviesesnį, ramesnį, aptariamos atskirų parapijų tikinčiųjų problemos, ieškoma būdų, kaip jas kartu išspręsti, aptariami nuveikti bei planuojami darbai.

Alytaus rajono savivaldybė iš Religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo programos kasmet skiria lėšų atskirų parapijų pastatų, jų aplinkos ir statinių remontui, jų išsaugojimui nuo sunykimo, skatina puoselėti maldos namų ir juos supančios aplinkos tarpusavio dermę, saugoti bažnytinę architektūrą, puoselėti religinio kultūros paveldo vertybes, plėsti piligrimystės ir sakralinio turizmo maršrutus.

Štai Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia rengia projektą pagal Centrinės projektų valdymo agentūros paskelbtą kvietimą „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“. Planuojama projekto vertė – apie 880 tūkst. eurų. Projekto metu būtų restauruoti du bažnyčios altoriai, kurie yra įtraukti į Kultūros paveldo registrą, taip pat pakeista bažnyčios stogo danga.

Įgyvendinus projektą vyktų įvairūs sakraliniai ir kultūriniai renginiai.

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra seniausias architektūrinis paminklas Užnemunėje ir vienintelė bazilikos tipo kryžminio plano renesansinė bažnyčia Lietuvoje.

Kunigai dėkojo savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui bei savivaldybės tarybai už pagalbą tvarkant ir remontuojant avarinės būklės šventoves.

Susitikime dalyvavusi savivaldybės tarybos narė, Religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo komisijos pirmininkė Jūratė Overaitytė-Jakubavičienė sakė, kad šiemet religinių bendruomenių projektams numatoma paskirstyti 95 tūkst. eurų.

Administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė kvietė klebonus teikti paraiškas religinių bendruomenių rėmimo projektams, kartu aptarti, kurie darbai yra neatidėliotini, kurioms parapijoms labiausiai reikia savivaldybės paramos. Visus parapijų teikiamus projektus vertins Religinių bendruomenių rėmimo projektų finansavimo komisija.

Dvasininkai džiaugėsi mero Algirdo Vrubliausko iniciatyva rengti kasmetinius susitikimus, kurie suburia abipus Nemuno upės esančių dviejų vyskupijų parapijų kunigus.

„Visų vardu dėkoju už gražią bendrystę ir kasmet Alytaus rajono savivaldybės skiriamą finansinę paramą. Melsimės už Jus ir visus geradarius“, – sakė dekanas Arūnas Užupis ir atsisveikindamas savivaldybės vadovams dovanojo Velykinių žvakių bei religinės literatūros.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą