Punske aptartas pasienio regiono funkcinės zonos įgyvendinimo procesas

Birželio 29 d. Punsko valsčiaus savivaldybėje įvyko Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio, Lazdijų rajono savivaldybės investicijų skyriaus vedėjo Vidmanto Pilvinio, Seinų miesto burmistro Arkadiušo Novalskio (Arkadiusz Nowalski) ir Punkso viršaičio Vytauto Liškausko susitikimas. Jo metu buvo aptarti pirmieji darbų žingsniai bei artimiausi ateities planai, įgyvendinant š. m. kovo 14 d. pasirašytos tarptautinės deklaracijos tikslus.

Trijų Lietuvos pasienio savivaldybių (Lazdijų, Vilkaviškio, Kalvarijos) ir šešių Lenkijos pasienio valsčių (Punsko, Seinų, Gibų, Rutkos-Tartako, Šipliškės, Vižainio) vadovų pasirašytos deklaracijos tikslas - kviesti Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos atsakingas institucijas bei Europos Sąjungą kartu imtis bendrų veiksmų, kad galėtų būti priimtas sprendimas steigti Lietuvos – Lenkijos tarptautinę pasienio funkcinę zoną. Paskutinio susitikimo metu buvo aptartas jau pradėtas deklaracijos įgyvendinimo procesas ir naujausias išsikeltas uždavinys – parengti strategiją, reikalingą formuojant tarptautinę Lietuvos-Lenkijos funkcinę zoną. Strategijos efektyvumui užtikrinti bus pradedamas minėtųjų pasienio savivaldybių ir valsčių anketavimas.

Pasirašius minėtąją deklaraciją tikimasi, kad ateityje galimai įkūrus tarptautinę funkcinę zoną, bus pagerinta Lietuvos ir Lenkijos pasienio gyventojų gyvenimo kokybė, kaimyninių šalių bendradarbiavimo galimybės bei patrauklesnės sąlygos verslui. Taip pat dėmesys bus skiriamas tokioms prioritetinėms veikloms kaip: infrastruktūros atnaujinimas, potencialių darbo vietų kūrimas, viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, nevyriausybinių organizacijų rėmimas.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą