Leidimai susitvarkyti kioskus ir paviljonus pratęsiami iki liepos 31 dienos


Miesto vaizdo nepuošiantys, neprižiūrimų ir neestetiškai atrodančių kioskų, paviljonų ir kitų prekybos įrenginių savininkai turi paskubėti susitvarkyti įrenginių išvaizdą arba juos nukelti iki 2018 m. liepos 31 dienos. Šie statiniai turi derėti prie kitų šalia esančių statinių, turėti lentelę su eilės numeriu.
Prekybos ir paslaugų įrenginių, veiklą vykdančių viešojoje vietoje*, savininkams, kurie sudarė prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutartis, pagal nustatytą tvarką bus išduoti leidimai veiklai naujiems arba pratęsti buvusiems naudotojams. Įrenginių naudotojams, kurie iki 2018-07-31 bus pradėję įrenginių derinimo procedūras, 1 mėn. laikotarpiui bus pratęsti leidimai vykdyti veiklą. Nuo 2018-08-01 bus vykdomos jų veiklos patikros. Visais kitais atvejais įrenginius privaloma nusikelti.
Praėjusiais metais išleistos naujos redakcijos Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklės, su jomis galite susipažinti čia. Taisyklėse nurodoma, kad visi prekybos įrenginiai, statomi atvirose Alytaus miesto erdvėse, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. Kioskai ir paviljonai, statomi atvirose erdvėse, projektuojami individualaus dizaino, įstiklinimo plotas – ne mažiau kaip 50 % bendro sienų ploto. Šių statinių dažymo spalvos turėtų derėti prie aplinkinių statinių spalvos, jeigu tai nėra statiniui nustatytas spalvų derinys pagal veiklos rūšį, pvz., spaudos kioskai.
2. Kioskai ir paviljonai, statomi komplekse, turi būti projektuojami vieningo dizaino, įstiklinimo plotas – ne mažiau kaip 50 % bendro sienų ploto. Statiniai gali būti dažomi tik pagal techniniame projekte sudarytą to komplekso dažymo schemą.
3. Kioskai ir paviljonai turi turėti iškabą ir lentelę su eilės numeriu – jis bus išduodamas kartu su leidimu statyti statinį.
Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas kioskuose ar paviljonuose išduodami tik suderinus prekybos vietos įrengimo projektą su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriumi.
Norite suderinti prekybos ar paslaugos vietos įrengimo projektą? Pirmiausia turite užpildyti ir pateikti prašymo formą savivaldybei. Gavus įrenginio projektavimo sąlygas, reikia suderinti statinio projektą su savivaldybės administracija. Taip pat primename, kad prekiaujantys (teikiantys paslaugas) kioskuose, paviljonuose asmenys (savininkai), pasibaigus leidimo prekiauti ar teikti paslaugas laikinajame statinyje galiojimo laikui, per 30 dienų privalo laikinąjį statinį nukelti, sutvarkyti statinio vietą ir savo lėšomis atkurti sugadintą dangą.
*Viešoji vieta – vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas (naudojamas) žemės sklypas, kuriuose vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą