Vyriausybė pritarė valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms proceso spartinimui

 

Spalio 11 d. Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) parengtam Žemės įstatymo 7, 8, 9 ir 32 straipsnių pakeitimo projektui, kuriuo siekiama supaprastinti valstybinės žemės sklypų perdavimo savivaldybėms patikėjimo teise procedūras. Pakeitus minėtus straipsnius, bus atsisakyta Vyriausybės dalyvavimo žemės sklypų perdavimo procese, o žemės sklypai bus perduoti valstybinės žemės patikėtinės – Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) – vadovo sprendimu, suderintu su ŽŪM.
Supaprastinta valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms tvarka – tai instrumentas vietos plėtrai bei regionams skatinti. Ne paslaptis, kad savivaldybės nepatenkintos ilgu valstybinės žemės perdavimo procesu, trunkančiu apie 7 mėnesius, nes tai neigiamai veikia verslo skatinimą ir jo plėtrą, atbaido potencialius investuotojus, norinčius investuoti į miestų, rajonų teritorijų sutvarkymą. Todėl atsisakius Vyriausybės dalyvavimo valstybinės žemės sklypų perdavimo savivaldybėms procese iki 1,5 mėnesio bus sutrumpinti valstybinės žemės sklypų, reikalingų savivaldybių investiciniams projektams įgyvendinti, perdavimo procesai.
Savivaldybėms perduodamų patikėjimo teise valstybinės miško žemės sklypų perleidimo tvarka nesikeis – miško sklypai ir toliau bus perduodami tik Vyriausybės nutarimais. Pabrėžiama, kad atsižvelgiant į ypatingą ekologinę bei socialinę miško reikšmę aplinkai bei viešiesiems interesams, be to, įvertinus, kad valstybinės žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise supaprastinimas savivaldybėms aktualus vien dėl savivaldybių teritorijų investicinės aplinkos gerinimo, tikslinga nekeisti galiojančios valstybinės miško žemės sklypų perdavimo savivaldybėms procedūros.

 

ŽŪM informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą