Atviras Sauliaus Janulevičiaus laiškas alytiškiams ir LRLS Alytaus miesto skyriaus nariams

Dėl mano sprendimo pasitraukti iš LRLS narių gretų.

Šiandieną sukanka dešimt metų, kuomet aš aktyviai dalyvauju Lietuvos politiniame gyvenime.

Dar 2014-ais metais, matydamas pasyvų ir neproduktyvų Alytaus liberaldemokratų darbą bei būdamas liberalių pažiūrų, nusprendžiau tapti LRLS (liberalų sąjūdžio) nariu ir tęsti savo, kaip politiko, veiklą, skirtą pateisinti miestelėnų lūkesčius.

Didžiausiu mano įkvepėju priimant šį sprendimą buvo tuometinis Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriaus pirmininkas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Jegelevičius.

2015-ais metais savivaldybių tarybų rinkimuose gavau 534 rinkėjų balsus ir rinkiminiame liberalų sąraše pakilau iš penktosios vietos į ketvirtąją. Šiuose rinkimuose Liberalų sąjūdis Alytaus miesto savivaldybės taryboje gavo tris vietas. Gediminui Jegelevičiui atsisakius tarybos nario mandato, man buvo įteikti Alytaus miesto tarybos nario įgaliojimai.

Nuo tada ir prasidėjo mano bei Liberalų sąjūdžio nario Arvydo Švirmicko nesutarimai, priimant sprendimus dėl balsavimų bei kitų skyriuje svarstomų klausimų. Išsiskyrus mūsų nuomonėms vienu ar kitu klausimu skyriaus taryboje, įvairiomis priemonėmis viršesniu visada stengdavosi būti kolega. Mano nuomonė būdavo ignoruojama, o jam vienam galvojant kitaip - toleruojama.
Geriausias pavyzdys - taryboje priimtas sprendimas dėl švietimo sistemos įstaigų buhalterių etatų naikinimo, centralizuojant šią paslaugą.
Liberalų sąjūdžio skyriaus taryba nusprendė balsuoti vienaip, o kolega A. Švirmickas tarybos posėdžio metu balsavo priešingai. Tuomet skyriaus taryba problemų dėl tokio poelgio nematė.

Kuomet aš viešai pradėjau pasisakinėti dėl netinkamo savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos darbo, viešinau neteisingus sprendimus, buvau ignoruojamas ir kritikuojamas. Galiausiai už pasirašytą interpeliaciją mero pavaduotojams buvau perduotas svarstyti LRLS etikos komisijai dėl netinkamo elgesio.

Dar vienas mane žeidžiantis atvejis - kuomet dėl man neaiškių priežasčių buvau pašalintas iš Alytaus miesto savivaldybės saugaus eismo komisijos. Į šią buvau deleguotas mero sprendimu ir joje aktyviai dirbau. Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai, mano kolegos, dirbdami valdančioje daugumoje, nieko nedarė, kad tai neįvyktų. Paaiškinimo, už ką buvau pašalintas iš šios komisijos, negavau iki šiol.
Darau išvadą, kad Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriaus nariams taikomi dvejopi standartai.
Po šių ir daugybės kitų smulkesnių atvejų, taip pat Liberalų sąjūdžio skyriaus kai kurių narių ignoravimo atvejų supratau, kad mano aktyvi veikla šiame kolektyve (jeigu dabar būtų galima tai vadinti kolektyvu) nėra priimtina ir dėl to priėmiau sprendimą trauktis.

Per ketverius mano veiklos metus Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriuje naujais nariais tapo apie penkiolika jaunų žmonių. Deja, mano darbas buvo nevertinamas.

Švęsdamas savo politinės veiklos dešimtmetį, šiandieną aš tvirtai nusprendžiau stabdyti narystę Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdyje. Tai darau po ilgų dvejonių bei svarstymų, tačiau verčiamas aplinkybių ir tikrai neatsisakydamas savo pažiūrų bei aktyvios veiklos, skirtos
Alytaus miesto bei šio regiono gerbūviui kurti.

Nesigailiu ketverių liberalų gretose praleistų metų, tik savo politinės ateities toliau negaliu sieti su šio kolektyvo kolegomis dėl nuolatinio nuomonių nesuderinamumo.
Politinėje veikloje įgyta patirtis ir žinios, dirbant šalia dvylika metų tarybai atidavusio Gedimino Jegelevičiaus leis man tęsti politinę - visuomeninę veiklą. Dirbsiu drauge su tais, kurie tiki, supranta ir vertina idėjas, kurie kuria ateitį alytiškių labui.
Dėkoju visiems žmonėms, kurie mane palaikėte, palaikote ir suprantate, įvertinate mano darbus. Su viltimi tikiuosi JŪSŲ visų palaikymo ir ateityje.

SAULIUS JANULEVIČIUS,
Alytaus miesto tarybos narys

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą