Savivaldybėje mažės skyrių ir darbuotojų

 

Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino naują savivaldybės administracijos struktūrą. Joje bus mažiau skyrių ir mažiau darbuotojų.

Nuo kitų metų sausio 15 d. savivaldybės administracijoje vietoje dabar veikiančių 13 liks 11 skyrių: Komunalinio ūkio ir architektūros, Buhalterinės apskaitos, Centralizuotas vidaus audito, Civilinės metrikacijos, Turto valdymo, Finansų ir investicijų, Komunikacijos, Socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto, Teisės ir vidaus administravimo, Žemės ūkio.

Į vieną Komunalinio ūkio ir architektūros skyrių jungiami Architekto ir Komunalinio ūkio skyriai, nes jie vykdo susijusias funkcijas, tokias kaip statybų ir su jomis susijusių žemės sklypų, teritorijų planavimo ir kitas. Sujungus skyrius pagerės darbo organizavimo kokybė, efektyvumas, kontrolė, bus racionaliau panaudoti žmogiškieji ištekliai.

Savivaldybės administracijoje neliks Ūkio skyriaus, o jo funkcijos bus išdalintos kitiems savivaldybės administracijos skyriams. Šiuo metu veikiančio Ekonomikos skyriaus pavadinimas bus pakeistas į Turto valdymo skyrių, kuris vykdys Ekonomikos skyriaus funkcijas ir dalį buvusio Ūkio skyriaus funkcijų. Skyriai sujungti dėl to, kad vienam skyriui būtų priskirti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) valdymo klausimai. Be to, Turto valdymo skyriui planuojama priskirti ir kitas iki šiol Ūkio skyriaus vykdytas funkcijas: patalpų valymo, apsaugos, savivaldybės transporto. Dalį Ūkio skyriaus funkcijų numatyta perduoti Komunikacijos skyriui – tai aprūpinimas reprezentacinėmis dovanomis, periodinės spaudos, antspaudų ir spaudų gamybos užsakymas, kanceliarinių prekių pirkimas, posėdžių salių ir patalpų parengimas posėdžiams. Toks funkcijų paskirstymas taip pat būtų efektyvesnis, valdymo kokybė ir sprendimų įgyvendinimo kontrolė būtų geresnė.

Savivaldybė taryba taip pat patvirtino į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus: savivaldybės gydytoją (vyriausiąjį specialistą) ir vyriausiąjį specialistą – jaunimo reikalų koordinatorių. Iki šiol ši pareigybė buvo priskirta Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, o įsigaliojus sprendimui, minėtas specialistas taptų tiesiogiai pavaldus Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Pakeitus savivaldybės administracijos struktūrą, savivaldybė taryba sumažino didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių 3 pareigybėmis, dėl to bus sutaupyta apie 50 tūkst. eurų per metus. Alytaus rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičius nuo kitų metų sausio 15 d. bus 185.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą