Nuotraukos autorius: smlpc.lt

Birželio mėnesio antroji pusė: ne visų maudyklų bei paplūdimių vanduo švarus

Birželio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai rodo, kad 8,4 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Gauti rezultatai apie 100 maudyklų vandens kokybę iš 117 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Druskininkų miesto Ilgio ežero maudykloje – birželio 20 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Šis parametras viršijo leidžiamas normas birželio 19 d. Anykščiuose Šventosios upėje prie Šeimyniškėlių – 1,3 karto, birželio 17 d. Šiaulių mieste Prūdelio tvenkinyje – 1,3 karto, birželio 17 d. Biržų miesto Širvėnos ežero Centrinėje maudykloje prie pilies – 1,2 karto, o žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens viršijo 2,5 karto, pakartotinai atlikus tyrimus birželio 20 d. žarninių enterokokų nustatyta daugiau kaip 2,5 karto, o žarninių lazdelių – daugiau kaip 1,9 karto. Birželio 17 d. Akmenės rajone Sablauskių tvenkinyje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens nustatyta 1,5 karto daugiau, atlikus pakartotinius tyrimus birželio 20 d. – daugiau kaip 6,1 karto, birželio 27 d. Lazdijų rajone Snaigyno ežere – 1,5 karto. Pakartotinai atlikus tyrimus Šiaulių miesto Prūdelio tvenkinyje birželio 20 d. vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Gauta informacija ir apie 108 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens nustatytas birželio 17 d. Kėdainių rajono Šušvės upėje ties Josvainių gyvenviete, birželio 19 d. Šiaulių rajono Švedės tvenkinyje. Pakartotinai atlikus tyrimus Šušvės upėje ties Josvainiais birželio 20 d. vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Visuomenė supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai bei rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių.


 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą