Medienos tvarkytojai gali patirti nemalonių išlaidų

Alytaus rajono savivaldybė ne visada sulaukia pranešimų iš įmonių ar miško savininkų apie planuojamą apvaliosios medienos išvežimą ir jos sandėliavimo vietas. Apie tai medienos siuntėjas turi informuoti seniūnijos, kurioje vykdomi darbai, seniūną, nepranešusiems bus skiriamos baudos.

Dėl neatsakingų medienos vežėjų patiriama nuostolių – sugadinami keliai, ūkininkų žemės. Gabenant apvaliąją medieną vietinės reikšmės keliais ypač didelė jų sugadinimo tikimybė nustatyta laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu medienos siuntėjui nustatyta prievolė ne vėliau, kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo, pateikti raštu, faksu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūnui.

Medienos savininkas, numatantis medieną sandėliuoti vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje, apvalios medienos sandėliavimo vietą taip pat turi derinti su seniūnu ir ne vėliau, kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos sandėliavimo, pateikti raštu, faksu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą apie medienos sandėliavimo vietos adresą arba kvartalą, sklypą, girininkijos pavadinimą ir rajoną, sandėliavimo datą (laikotarpį), numatomą kiekį kubiniais metrais, sandėliavimo situacijos schemą.

Pažeidus nustatytą tvarką fiziniams asmenims gali būti skiriama bauda nuo 60 iki 140 eurų, o įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 110 iki 300 eurų.

Alytaus rajono savivaldybė ragina medienos tvarkytojus laikytis tvarkos ir pranešti seniūnams apie planuojamus darbus. Jeigu vežant medieną sugadinama kelio danga, medienos gabentojas privalo kelio dangą atstatyti per vieną mėnesį.

Gyventojus raginame būti aktyviems ir prisidėti prie prevencijos – informuoti seniūnijas apie sandėliuojamą medieną, jos gabenimą vietinės reikšmės keliais, kelio sugadinimą.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl ypač didelės kelių sugadinimo tikimybės laikotarpio nustatymo“ ir informacinio pranešimo apie medienos gabenimą bei sandėliavimą forma: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3491f40e04811e59cc8b27b54efaf6e

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą