Alytaus miesto savivaldybės administracija kviečia teikti projektų paraiškas pagal Ekonominės plėtros programą

EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA

Programos tikslas

Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir formuoti patrauklią investicinę aplinką

Uždavinys, priemonė

Efektyvios  paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui sistemos kūrimas, priemonė 27.01.02.01 skatinti verslą

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti  projektus, suma, paramos lyginamoji dalis

Kvietimui iš viso skiriama iki 5 737,52 Eur.

Finansuojama iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Teminis kvietimo tikslas

Gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonominės plėtros programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Ekonominės plėtros programos vertinimą

Tinkami pareiškėjai

galimas pareiškėjas – juridinis asmuo, kurio finansuojama veikla bus vykdoma Alytaus mieste, jo įstatuose yra numatytas viešųjų paslaugų teikimas verslui. 

Pareiškėjai gali teikti paraiškas savarankiškai arba kartu su partneriais.

Paraiškų pateikimo būdas ir tvarka

Paraiškos dalyvauti Ekonominės plėtros programos projektų atrankoje priimamos ir registruojamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame asmeniškai adresu Rotušės a. 4, Alytus, arba elektroniniu paštu andre.zeneviciene@alytus.lt, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimu Nr. T-203 patvirtintu Ekonominės plėtros programos verslumo paraiškų atrankos tvarkos aprašu

Paraiškų rinkimo terminas

Nuo 2018-07-20 iki 2018-08-10

Paraiškos priimamos iki kvietime numatytos paskutinės darbo dienos pabaigos

Kita informacija

Informacija, susijusi su kvietimu, skelbiama interneto portale      http://www.alytus.lt/smulkaus-ir-vidutinio-verslo-skatinimas.  Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus specialistė Andrė Zenevičienė Tel. (8 315) 55 139

Mob. tel. 8 620 24409

El. p. andre.zeneviciene@alytus.lt

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą