Laiškas. Vaclovas Matažinskas

Nupiešiu aš tau gėlę debesyje,   
Papuošiu ją saulutės spinduliais.
Apačioje žvagždutėmis rašysiu.
Tikėk, mieloji, tu manais jausmais.

Tikėk tais žodžiai, kuriuos tau kalbėjau.
Tikėk ir pažadais, kuriuos daviau.
Juk savo meilę taip įrodyti norėjau,
Kad vėjo man padėti paprašiau...

Kad jis tą debesį iki tavęs nupūstų
Ir pakedentų plaukus tau švelniau,
Kad mano meilę tu pajustum,   
Kurią aš tau su vėju dainavau.

Tu man nors trumpą laišką atrašyki,
Jį vėjas debesėliu pas mane atneš.
Kelis žodžius ant debesėlio išraižyki:
Ar mane myli, ar ilgiesi tu manęs?

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą