Ryto mintys. Vaclovas Matažinskas

Vakar liūdna, šiandien linksma...
Nežinau, kur mintys linksta.
Negaliu jų suvaldyti 
Ir kažką joms įsakyti.

Jos kaip nori, taip dainuoja,
Ranką mano jos vedžioja.
Pačios rašo eiliukus –
Toks jau aš esu žmogus.

Reikia man minčių klausyti,
Štai tuomet galiu rašyti.
Galiu kurti eiliukus,
Rytais sveikinti draugus...

Štai dabar jų paklausiau,
Labas rytas Jums sakau.
Ir linkiu geros dienos,
Būti drūtiems visados...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą