Tegul palies. Vaclovas Matažinskas

Tu nesakyk man nieko, patylėkim,
Klausykimės širdžių, mylėkim,
Lai kalba mūs jausmai, dainuoja,
O mano lūpos tavas tegul bučiuoja.

Lai širdys unisonu plaka ritmą,
Užmiršime pasauly mudu viską...
Skraidysime mes angelais virš debesų,
Kartosiu nuolatos – myliu...

Tenuskambės aidais viršum laukų
Tas nuostabus – tave karštai myliu,
Lai meilę mūs kartos visi, kas tik gyvi...
Štai jau kartoja, mylimoji, ar girdi?

Tu nesakyk man nieko, patylėkim,
Klausykimės širdžių, mylėkim...
Aidu mūs meilė Žemę teapskries,
Į neviltį patekusias širdis tegul palies...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą