PAV ataskaitai dėl būsimos gamyklos Alytaus savivaldybė nepritarė

Alytaus miesto savivaldybė nepritarė Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai dėl ketinamos Pramonės gatvėje vykdyti iškastinės mineralinės uolienos perdirbimo veiklos. Toks sprendimas išsiųstas ataskaitą rengusiai bendrovei „Aplinkos vadyba“ bei Aplinkos apsaugos agentūrai. 

Neigiama išvada priimta išnagrinėjus ir įvertinus iš rengėjų gautus atsakymus į anksčiau savivaldybės užduotus klausimus ir patikslintą Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Alytaus miesto savivaldybės mero Nerijaus Cesiulio teigimu, specialistai pateikė pakankamai argumentų, kodėl tokio pobūdžio gamyklai Alytuje tikrai ne vieta. Pasak jo, net ir antrą kartą įvertinus patikslintą ataskaitą, daugiau aiškumo neatsirado. „Klausimų vis dar daugiau negu atsakymų ir tokiai ataskaitai pritarti savivaldybė negali“, - sakė jis. 

Sprendime dėl nepritarimo akcentuojama net 17 klausimų, į kuriuos ataskaitos rengėjai nesugebėjo atsakyti ar jų paaiškinti.

Pavyzdžiui, paprašius nurodyti gamybos procese ketinamų naudoti įrenginių technines charakteristikas, pateikti sertifikatus, atnaujintoje ataskaitoje teigiama, kad įrengimai dar tik konstruojami. Tačiau tokiu atveju visiškai neaišku, kaip ataskaitoje buvo apskaičiuotas jų skleidžiamas triukšmas, vibracija, kiti parametrai ir ar galima tokiais skaičiavimais tikėti? 

Dėl PAV ataskaitos išvadas pagal kompetenciją teikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas, Alytaus priešgaisrinio gelbėjimo tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Teisės aktai numato, kad atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, minėtų institucijų ir visuomenės nuomonę, atsakingoji institucija – šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūra – priima sprendimą dėl veiklos poveikio aplinkai, nustato sąlygas, kurias įgyvendinus veikla nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai ir tada ši veikla gali būti įgyvendinama (vykdoma). 

Jei atsakingoji institucija priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, veiklos vykdyti negalima.

Teisės aktai taip pat numato, kad sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ar atrankos išvada gali būti skundžiami (per vieną mėnesį nuo jų gavimo ar paskelbimo dienos) Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Apygardos administraciniam teismui.

Visuomenė taip pat turi teisę kreiptis į teismą ginčydama sprendimų, veiksmų ar neveikimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo srityse materialinį ar procesinį teisėtumą.

Ams, Komunikacijos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą