Alytaus miesto socialinių paslaugų centras tapo savanorius priimančia organizacija

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras  nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2024 m balandžio 1 d. akreditavosi  kaip savanorius priimanti organizacija.  
Akreditaciją vykdė Jaunimo reikalų departamentas. Jis įgyvendina valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauja sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoja neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. Savanoriai savo veiklą vykdys vaikų dienos centre „Vaikystės vaivorykštė“.  

Kas yra jaunimo savanoriška tarnyba (JST)?

JST – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m. Jos metu jaunuoliai 40 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galima pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimą, suformuluoti tobulėjimo kryptis.
JST programa – tai galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąją kompetenciją ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3 mėnesius tarnybos, įgyja JST pažymėjimą – dokumentą, patvirtinantį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius, tačiau tik 6 mėn. (ne mažiau nei 40 val. per mėn.) nenutrūkstama tarnyba suteikia 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į pirmosios pakopos studijas. 

Apie mūsų organizaciją

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Vaikystės vaivorykštė“ teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms, siekia stiprinti jų bendravimo gebėjimus ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime. Vaikų dienos centre darbuotojų teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.);  pagalba ruošiant pamokas;  maitinimo organizavimas (jei vaikas lanko ne mažiau kaip 4 valandas per dieną); laisvalaikio organizavimas;  psichologinės pagalbos organizavimas;  kitos individualios socialinės paslaugos, atsižvelgiant vaiko poreikius.

Savanoriškos veiklos sritis

Menas ir kultūra, sporto, socialinė, narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija.

Organizacijos veiklų tikslinė grupė

Tikslinė grupė: 6–18 metų amžiaus socialinę riziką patiriantys šeimų vaikai ir jų šeimos, neįgalūs vaikai ir jų šeimos bei kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos).
Paslaugos vaikų dienos centre teikiamos ne daugiau kaip 20 vaikų vienu metu. Vaikų grupės gali būti sudaromos pagal jų amžių, socialinių įgūdžių lygį, teikiamų paslaugų sudėtingumą ir kt. (pvz., specialiuosius poreikius). Su vaiku gali būti dirbama individualiai. Veikla, atsižvelgiant į teisės aktus karantino atveju, gali būti vykdoma grupėmis, nuotoliniu būdu. Tokiu atveju ir savanoriška veikla bus vykdoma nuotoliniu būdu, bet ne daugiau kaip 8 val. per mėnesį vienam savanoriui.

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
                    
Savanorystė yra laisvas pasirinkimas. Jeigu savanoris tai daro savo iniciatyva, jis kuria kitokį santykį su atliekamais darbais. Įstaigos tikslas – kad savanoriai, turėdami laisvą pasirinkimą, sukurtų įstaigai kažką vertingo, o patys įgytų naują kompetenciją, spręstų savo gyvenimo klausimus: vidinių konfliktų, pasitikėjimo savimi, savivertės.
Vadovaujantis Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašu savanoriška veikla bus vykdoma ne mažiau kaip 2 val. per savaitę ir ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį, tačiau ne mažiau kaip 110 val. ir ne daugiau kaip 130 val. per 3 mėnesius nuo sutartyje nurodytos savanoriškos veiklos pradžios datos ir ne mažiau kaip 240 val. per 6 mėnesius. 
Ji bus vykdoma sutartyje nustatytu terminu. Vaikų dienos centre „Vaikystės vaivorykštė“ paslaugos vaikams pradedamos teikti po pietų nuo 2 iki 5 valandų. Savanoriavimas truktų iki 3 valandų per dieną. Savanoriai galės prisidėti prie kasdienės vaikų veiklos: pamokų ruoša, grupiniai ir individualūs užsiėmimai, kulinarijos, dailės, sporto būreliai, darbinė veikla; padėti organizuoti šventes  (šv. Kalėdos, šv. Velykos, Motinos diena), renginius (Tarptautinė savanorių diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena), vaikų vasaros stovyklas. Organizuojant šiuos renginius savanoriai prisideda ruošiant renginių scenarijus, dekoracijas, kvietimus, rūpinasi renginių viešinimu. Savanoriai turi galimybę vesti:

renginius, žaidimus;

fotografuoti;

dalyvauti įvairiuose prevenciniuose mokymuose (smurto, patyčių ir kitos prevencinės veiklos) ir kaupti tolimesnei karjerai reikalingas žinias ir įgūdžius;

dalyvauti renginiuose, akcijose kartu su vaikais ir darbuotojais;

dalyvauti veikloje, viešinant VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklą (ASPC veiklos pristatymai mokyklose, kitose organizacijose);

siūlyti savo idėjas, padėti ruošti įvairias dekoracijas, veiklą, užimti svečius ir pan.

Kokio savanorio organizacija ieško?

Laukiami besimokantys, studijuojantys, profesinės patirties neturintys ar profesiją, darbo vietą keisti norintys jaunuoliai. Mūsų centre labiausiai reikia vyresnio draugo, patarėjo, žaidimų draugo. Vaikams, kuriems trūksta socialinių, higienos ir bendravimo įgūdžių, vyresnio draugo pavyzdys gali tapti labiausiai suprantamu būdu ugdytis šiose srityse. Viena iš prioritetinių veiklos rūšių  dienos centre – pamokų ruoša. Ne visada vaikai gauna pagalbos ruošdami pamokas namuose, todėl tinkamas požiūris į namų darbų atlikimą ir pagalbą dienos centre, kurį gali išugdyti atėję savanoriai, puiki galimybė savanoriui ugdyti ir ugdytis, išreikšti save veikloje, bendrauti ir įgyti patirties stebint įstaigos darbuotojų naudojamus metodus.
Savanoriai turėtų turėti atsakingi, motyvuoti, tolerantiški, kūrybingi. Gebėjimas bendrauti su vaikais ir meilė jiems būtų privalumas.
Laukiame tokių jaunuolių, kurie nori padėti kitiems, taip pat ir sau. Norėtų keisti ir keistis. Skatinama ilgalaikė savanorystė.

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?

Du.

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?

Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią.

Akreditacija suteikta 2021-04-01–2024-04-01
Adresas: Naujoji g. 64, Alytus.
Alytaus miesto savivaldybė

Veiklos sritis

Socialinė, menas ir kultūra, sporto, narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija

El. pašto adresas d.polekauskiene@aspc.lt

Telefonas +370 616 98 153

Svetainė https://www.aspc.lt/

Feisbukas https://www.facebook.com/aspc.lt

AMS informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą