Socialinės paramos skyrius kviečia gyventojus kreiptis dėl asmeninės pagalbos neįgaliesiems

Kviečiame gyventojus, kuriems reikalinga individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje kreiptis dėl asmeninės pagalbos neįgaliesiems skyrimo. Alytaus miesto savivaldybėje asmeninę pagalbą teikia viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras. Neįgalus asmuo ar asmens atstovas taip pat turi teisę siūlyti pasitelkti jo poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, kuris turi atitikti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus ir gali teikti asmeniui asmeninę pagalbą. 

Asmeninis asistentas atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes teikdamas asmeninę pagalbą:

teikia pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas neįgalaus asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;

teikia individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);

lydi neįgalų asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;

teikia neįgaliam asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);

teikia neįgaliam asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninės pagalbos teikimo laikas ir trukmė (dienų, valandų skaičius) nustatomas atsižvelgiant į individualius asmens poreikius.  

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

mokosi pagal formaliojo švietimo programas;

dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis; 

gyvena vieni.http://soc_parama@alytus.lt.

Prašymai dėl asmeninės pagalbos priimami ir visa informacija teikiama  Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriuje: telefonais: 8 315 56 673, 8 665 47457, el. paštu soc_parama@alytus.lt.

Asmeninė pagalba Alytaus miesto savivaldybėje organizuojama, vadovaujantis Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę  pagalbą Alytaus miesto savivaldybėje  tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. DV-937 „Dėl Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Jei asmeniui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis, o jo pajamos neviršija 258 eurų per mėnesį, asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokamai. Jei negalią turinčio asmens pajamos per mėnesį viršija 258 eurus, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti daugiau nei 20% asmeninės pagalbos išlaidų ir 20 % negalią turinčio asmens pajamų.

Nuoroda į dokumentą: https://va.alytus.lt/document/66888.

Prašymo forma 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą