Fiksuoto ir mobiliojo ryšio numerių rinkimo pokyčiai

Viešai skelbiami telefono numeriai nuo 2024 m. kovo 1 d. turėtų būti skelbiami naudojant nacionalinį prefiksą 0 arba tarptautinį Lietuvos kodą +370.

Ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – RRT) 2023 m. vasario 15 d. tarybos priimtu nutarimu Nr. TN-29 „Dėl nacionalinio prefikso diegimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo patvirtintas nacionalinio prefikso 0 diegimo planas viešuosiuose fiksuoto ryšio tinkluose ir viešuosiuose mobiliuose tinkluose (toliau – Planas). Plane numatyta, kad nacionalinis prefiksas 0 diegiamas 3 etapais:

I. pirmame etape (nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d.) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai (toliau – Teikėjai) privalo atlikti parengiamuosius darbus, būtinus nacionalinio prefikso 0 diegimui jų tinkluose;

II. antrojo etapo metu (nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2025 m. vasario 28 d.) Teikėjai privalo užtikrinti nacionalinio prefikso 0 veikimą, bei viso šio etapo metu užtikrinti tarpmiestinio prefikso 8 veikimą.;

III. paskutinis ir galutiniams vartotojams svarbiausias etapas turi būti užbaigtas 2025 m. kovo 1 d., kai bus nutrauktas tarpmiestinio prefikso 8 veikimas. Įgyvendinus šį reikalavimą, nuo

2025 m. kovo 1 d. skambinant ryšio numeriu, kuris prasidės tarpmiestiniu prefiksu 8, sujungimas bus negalimas.

RRT atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta ir į tai, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. pradės veikti nacionalinis prefiksas 0, rekomenduoja: užtikrinti, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. įstaigų viešai skelbiami telefono numeriai (pvz. kontaktų sąrašuose, įstaigos blankuose, el. pašto parašuose ir t. t.), būtų skelbiami naudojant nacionalinį prefiksą 0 arba tarptautinį Lietuvos kodą +370.

RRT informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą