2018 metų užimtumo didinimo programa – nauda miestui ir gyventojams

Alytaus miesto bendruomenės centre vyko Socialinės paramos skyriaus inicijuotas susitikimas Užimtumo didinimo programos 2018 m. įgyvendinimui aptarti. Susitikime dalyvavo programos įgyvendinant dalyvavusių darbdavių atstovai iš VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“, VšĮ „Gerumo skraistė“, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centro, BĮ Alytaus nakvynės namų, MB „Žemelda“, VšĮ Alytaus poliklinikos, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo,  MB „Deiritos medis“, BĮ Alytaus miesto paslaugų centro, UAB „Alytaus butų ūkis“, Užimtumo tarnybos Kauno KAD Alytaus skyriaus.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyta bendra Užimtumo didinimo 2018 m. programos pasiektų rezultatų informacija, pasidžiaugta pasiektais rezultatais: iš viso įgyvendinant programą dalyvavo 114 asmenų, jie buvo įdarbinti ir galėjo padidinti gaunamas šeimos pajamas, integruoti save į darbo rinką, atkurti turimus ar įgyti naujus darbo įgūdžius.

Darbdaviai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir dalijosi savo patirtimi įgyvendinant programą. 2018 m. programoje buvo vykdomos dvi bandomosios priemonės, skirtos neįgaliesiems asmenims, įgijusiems amatininko specialybę, įdarbinti ir asmeninio asistento paslaugai teikti. Šių priemonių vykdytojai aptarė ir pristatė priemonių įgyvendinimą: tiek vienos, tiek kitos priemonės įgyvendinimas buvo sėkmingas, negalieji noriai dirbo, realizavo savo įgūdžius. Vykdydami asmeninio asistento įdarbinimo priemonę, darbdaviai sulaukė didelio susidomėjimo bei visi gavėjai buvo patenkinti sudarytomis galimybėmis tokią paslaugą gauti.

Darbdaviai vieni kitiems pritarė, kad ši programa yra didelė parama jiems vykdant savo veiklą. Taip pat susitikimo dalyviai sutiko, kad Užimtumo programa yra veiksminga pagalbos priemonė Alytaus miesto gyventojams.

Nuo 2019 m. vasario mėnesio Alytaus miesto savivaldybėje pradedamas įgyvendinti Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelis. Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti planuojama suteikti paslaugų 100 asmenų. Sausio mėnesio tarybai yra teikiamas sprendimo projektas, skirtas Užimtumo didinimo programai patvirtinti.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą