Ką davė miestui 2017 metų užimtumo didinimo programa?

Gruodžio 11 d. Alytaus miesto bendruomenės centre vyko Socialinės paramos skyriaus inicijuotas susitikimas Užimtumo didinimo programos 2017 m. įgyvendinimui aptarti. Susitikime dalyvavo darbdavių UAB „Eriksas", VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje", VšĮ „Gerumo skraistė", VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, BĮ Alytaus nakvynės namai, UAB „Alytaus butų ūkis" atstovai, Alytaus teritorinės darbo biržos atstovės Vaida Kamandulienė ir Virginija Urbonienė.

Susitikime buvo aptarti iššūkiai, problemos, pristatyti atliktos Užimtumo didinimo programos dalyvių apklausos rezultatai. Per gruodžio mėn. buvo apklaustas 51 programoje dalyvavęs dalyvis – visi įdarbinti darbuotojai buvo piniginės socialinės paramos gavėjai. Įvertinus atsakymus, galima teigti, kad Alytaus miesto gyventojai teigiamai vertina Užimtumo didinimo programą, tačiau buvo pasisakiusių prieš programos vykdymą ir galimybę dalyvauti programoje bei dirbti - neigiamai vertino 9 asmenys. Susitikimo metu, patirtimi pasidalino visi darbdaviai, kurie programą vertino ne tik kaip paramą gyventojams laikinai pagerinti gyvenimo kokybę ir padidinti gaunamas pajamas, bet kaip ir labai vertingą paramą smulkiajam verslui. „Nors viena išgelbėta siela – tai jau didelis pasiekimais miestui", - dėkodama darbdaviams už kantrybę, sakė skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė. Programos įgyvendinime dalyvavo 18 Alytuje veiklą vykdančių viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, labai mažų ir mažų verslo įmonių. 77 Alytaus miesto gyventojai buvo įdarbinti iki 4,5 mėn. Džiugu, kad net 14 absolventų įgavo naujos ar pradinės darbo patirties dalyvaudami šioje programoje.

Šiuo metu jau paruoštame 2018 m. Užimtumo didinimo programos projekte yra planuojama, kad bus trys tikslinės darbuotojų – programos dalyvių grupės: piniginės socialinės paramos gavėjai; asmenys, patiriantys socialinę riziką; vyresni kaip 40 m. asmenys. Visi šie asmenys turi būti registruoti darbo biržoje. Taip pat, programos projekte numatyta plėsti galimų darbdavių sąrašą - programos įgyvendinime galėtų dalyvauti ir vidutinio verslo įmonės.

Alytaus miesto gyventojai kviečiame teikti savo pasiūlymus dėl rengiamos 2018 m. Užimtumo didinimo programos (projektas pridedamas) iki sausio 10 dienos, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojai Robertai Samuolytei-Kisielienei, el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt, telefonas pasiteiravimui (8 315) 56 661.

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą