Patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa

Alytaus rajono savivaldybės tarybai patvirtinus, bus vykdoma aplinkos oro, triukšmo, paviršinio ir požeminio vandens stebėsenos 2022–2027 m. programa.

Tikslas – gerinti gyvenimo kokybę

Monitoringo tikslas – aplinkos kokybės valdymas Alytaus rajono savivaldybei priskirtoje teritorijoje, kad, atlikus stebėjimus, būtų gauta detalesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos monitoringo metu, informacija apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę. Remiantis gautais duomenimis, bus galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas jų pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, teikti patikimą informaciją specialistams bei visuomenei.

 „Turime stebėti aplinką, atsižvelgti į pokyčius ir daryti išvadas“,– Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu kalbėjo Darnaus vystymosi instituto laboratorijos vedėjas Kęstutis Navickas.

Skirtingose vietose – skirtingi aplinkos stebėjimai

Visos 22 vietos, kuriose vyks įvairaus tipo matavimai, buvo atrinktos bendradarbiaujant su savivaldybe ir įvertinus realią situaciją Alytaus rajone.

Aplinkos oro taršos matavimai vyks  Vytauto g. – Birutės g. sankryžoje Simne, triukšmą  matuos

Butrimiškių kaime (Alytaus sen.), Vytauto g.  Simne, Margirio g. – Vilniaus g. – Vytauto g. sankryžoje Butrimonyse.

Paviršinio vandens telkinių matavimai bus atliekami Didžiulio, Ilgio ir Giluičio ežeruose.

Požeminio vandens monitoringo tyrimai pasirinkti 15-oje skirtingų vietų, jos yra išsidėsčiusios visose Alytaus rajono seniūnijose.

Duomenys bus nuolat viešinami

Tam, kad būtų galima nenutrūkstamai su gyventojais dalintis gautų tyrimų rezultatais, bus naudojama interaktyvi savivaldybės aplinkos monitoringo duomenų bazė.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą