Dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia


Alytaus rajono šeimos gali kreiptis paramos dėl būsto pritaikymo sunkią negalią turinčiam vaikui. Laisvos formos prašymą gali pateikti vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Prašymai priimami iki šių metų rugpjūčio 15 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Pulko g. 21, Alytuje).
Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jūratė Busilienė, būsto pritaikymas apima minimalų būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą. „Tai gali būti būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, biologinių valymo įrenginių, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir kiti tvarkos apraše nurodyti darbai“, – pažymėjo specialistė.
Prašymas gali būti teikiamas raštu ir elektroniniu būdu (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais). Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti atitinkamus dokumentus ar jų kopijas:
1. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
2. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei prašoma vaiko su negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
3. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, kad vaikui su negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų).
2018 metais Alytaus rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 5225,06 eurų neįgalių vaikų būstams pritaikyti. Būsto pritaikymo darbus gali organizuoti savivaldybės administracija arba pats pareiškėjas.
Prašymai pritaikyti būstą neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis priimami vadovaujantis Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 315) 73 220 arba el. paštu jurate.busiliene@arsa.lt .
Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą