Pakeistas Alytaus rajono savivaldybės bendrasis planas

 

Alytaus rajono savivaldybės taryba pritarė Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniams. Pirmasis Alytaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas 2009 metais, 2012 metais buvo atliktas žemės naudojimo dalies sprendinių keitimas. Dabar patvirtinto bendrojo plano sprendiniai pakeisti iš esmės, visa apimtimi.
„Bendrojo plano sprendinių keitimas inicijuotas remiantis Alytaus savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita. Keičiant bendrojo plano sprendinius įgyvendintos ataskaitos išvadose pateiktos rekomendacijos, sprendiniai pakeisti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, optimizuotos urbanistinės plėtros teritorijos. Taip pat atsižvelgta į Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą, kurio sprendiniai buvo vienu iš atraminių taškų planuojant rajono teritoriją“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Edvardas Minkevičius.
Bendrojo plano sprendiniuose integruoti 18 vienetų Alytaus miesto priemiestinių plėtros teritorijų specialiųjų planų, taip pat specialusis degalinių išdėstymo Alytaus rajono teritorijoje planas. Gyventojams bus patogiau ir greičiau rasti reikalingą informaciją, nes patvirtini bendrojo plano sprendiniai perkelti į vieną dokumentą.
Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto E. Minkevičiaus, patvirtinus bendrojo plano sprendinius, numatoma sukurti kompaktiškų gyvenviečių tinklą, apriboti naujų statybų plėtrą aplinkosauginiu požiūriu jautriose bei poilsiui skirtose (turinčiose aukštą rekreacinį potencialą) teritorijose. „Skatinamas kaimų ir gyvenviečių kompaktiškas užstatymas, kad rajono savivaldybės sukurta infrastruktūra: sporto aikštelės, šaligatviai, gatvės, gatvių apšvietimas, vaikų dienos centrai tarnautų kuo didesniam gyventojų skaičiui“, – pažymėjo E. Minkevičius.
„Siekiant racionaliai suplanuoti naujas gyvenamąsias teritorijas nekilnojamojo turto vystytojams bus privaloma rengti detaliuosius planus ir prieš parduodant žemės sklypus naujakuriams įrengti suplanuotą gyvenvietėms būtiną infrastuktūrą“, – kalbėjo E. Minkevičius.

Alytaus rajono savivaldybės informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą