DARBUOTOJŲ TESTAVIMAS DĖL COVID-19

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Reguliarus testavimas leidžia itin greitai atsekti užsikrėtimo atvejus, taigi įmonės apsaugo ne tik savo darbuotojus, bet ir aplinkinius, bei gali veikti be priverstinių pertraukų.

Jei testuojate savo darbuotojus, savo patalpas kviečiame pažymėti specialiu ženklu – Ekonomikos ir inovacijų ministerija sukūrė lipduką ir kviečią verslo atstovus jį atsisiųsti čia, išsispausdinti ir naudotis.

Nuo vasario 23 d.  verslas gali pradėti rinkti sąskaitas už asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktus testus, už kuriuos vėliau gaus valstybės kompensacijas.

Jei jūsų įmonė priskiriama smulkiajam ir vidutiniam verslui arba verčiatės individualia veikla, o jūsų veikla karantino metu buvo apribota, jūs galite gauti kompensaciją darbuotojų testavimui pagal priemonę „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“.

Kas bus kompensuojama?

12 eurų už vieną greitąjį serologinį antikūnų tyrimą

12 eurų  už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą

Pagrindinės sąlygos kompensacijai gauti:

  • Veikla yra ar buvo įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų veiklų sąrašą
  • Per pastaruosius dvejus metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos  suma
  • Įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama

Kaip gauti kompensaciją?

Sudaryti sutartį su  asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę atlikti  greituosius serologinius antikūnų tyrimus ir greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą rasite čia

Tyrimus darbuotojams atlikti reguliariai:  antikūnų testas atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigeno testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10  dienų

Kaupti tyrimų išlaidas pagrindžiančius  dokumentus, kuriuose būtų nurodytas atliktų tyrimų skaičius ir kaina

Kovo pabaigoje pildyti paraišką INVEGOS internetiniame puslapyje kompensacijai gauti

Kokius dokumentus  būtina  pateikti pildant paraišką?

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

„Vienos įmonės“ deklaraciją

Su asmens sveikatos priežiūros įstaiga pasirašytos sutarties kopiją (sutartyje turi būti įtrauktos Aprašo priede pateiktos sutarties nuostatos)

Išlaidas pagrindžiančius dokumentus (sąskaitas faktūras, mokėjimo nurodymus, pinigų priėmimo,  kasos pajamų orderio kvitus)

Kokių duomenų dar prireiks pildant paraišką?

Įmonės duomenų

darbuotojų skaičiaus

darbuotojams atliktų ir planuojamų atlikti tyrimų skaičiaus

prašomos kompensuoti sumos

Kompensacijos bus skiriamos nuo 2021 m. vasario 23 d iki 2021 m. gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas. Planuojama, kad paraiškas INVEGAI teikti bus galima kovo mėn. pabaigoje. Šiuo metu su atsakingomis institucijomis dar derinamas priemonės aprašas. 

Priemonės koncepcija - čia.
Priemonės aprašo projektas - čia.
Detaliai apie priemonę - čia.
Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašas - čia.

periodinio profilaktinio testavimo eiga

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą