Aktualu tėvams: taps lengviau derinti darbo ir šeimos poreikius

Besilaukiant ar jau auginant vaiką ar kelis, dažnai tampa sudėtinga suderinti įsipareigojimus darbe ir šeimos poreikius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Darbo kodekso ir Lygių galimybių įstatymo pakeitimus, kurie užtikrins geresnes galimybes derinti šeiminius ar asmeninius poreikius su darbo įsipareigojimais. 

„Tikimės, kad šeimos politikos priemonių visuma palengvins kiekvienos dirbančios ir vaikus auginančios šeimos gyvenimą. Mūsų siūlymai padės išlikti darbo rinkoje ne tik vyrams, bet ir moterims, leis mažus vaikus auginantiems darbuotojams prašyti lankstesnių darbo sąlygų“, – sako socialinės apsaugosi ir darbo ministrė Monika Navickienė. 

Pasak ministrės M. Navickienės, siekiant paskatinti dirbančius tėvus ir dirbančius asmenis, kurie prižiūri artimuosius, likti darbo rinkoje, tokiems darbuotojams turi būti suteikta galimybė savo darbo grafikus derinti su asmeniniais poreikiais ir prioritetais, taip pat susitariant dėl ne viso darbo laiko ar nuotolinio darbo. Verta paminėti, kad lanksčių darbo sąlygų galės prašyti darbuotojai, auginantys vaikus iki 8 metų ir prižiūrintieji asmenys. 

Lietuvoje tik kas dešimtas (11,6 proc.) užimtas gyventojas gali pats nustatyti savo darbo laiko pradžią ir pabaigą (ES vidurkis – 20 proc.), 9,7 proc. gali nustatyti savo darbo laiką su tam tikrais apribojimais (ES vidurkis – 20 proc.). 

NE VISAS DARBO LAIKAS. Yra siūloma sudaryti galimybes dirbti ne visą darbo laiką darbuotojui, slaugančiam šeimos narį, o taip pat darbuotojui, slaugančiam kartu su juo gyvenantį artimąjį. Be to, šią teisę siūloma suteikti ir darbuotojams, auginantiems vaikus iki 8 m., – šiuo metu tai galioja auginantiems vaikus iki 3 metų. 

NUOTOLINIS DARBAS IR LANKSTUS DARBO LAIKAS. Taip pat siūloma nustatyti, kad jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki 8 metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. 

Šiems išvardintiems darbuotojams taip pat siūloma sudaryti galimybes dirbti jų pageidaujamu darbo laiko režimu.  

JEI ĮVAIKINOTE. Siūloma tikslinti tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų terminus, kai yra įvaikinamas vaikas, –  tėvystės atostogos turi būti suteiktos anksčiau nei atostogos vaikui prižiūrėti. 

NEMOKAMOS ATOSTOGOS. Siūloma įtvirtinti galimybę suteikti nemokamas atostogas ne tik slaugant sergantį šeimos narį, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį.

NEMOKAMAS LAISVAS LAIKAS. Siūloma nustatyti, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jeigu jo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, pavyzdžiui, liga ar nelaimingu atsitikimu, kai darbuotojas privalo betarpiškai dalyvauti. 

GALIMYBĖ DIRBTI KITĄ DARBĄ. Ne visi darbdaviai geranoriškai vertina darbuotojo norą dirbti ir kitame darbe. Todėl siūloma įtvirtinti nuostatą, kad darbdavys nedraustų darbuotojui kitu laiku, nei darbdavio darbo grafike nustatytas laikas, dirbti kitiems darbdaviams ir neturėtų už tai jam taikyti priešiško požiūrio. 

DISKRIMINACIJAI – NE. Siūloma įtvirtinti nuostatas, draudžiančias diskriminuoti darbuotoją dėl to, kad jis naudojasi Darbo kodekso suteiktomis garantijomis, pvz., dirba lanksčiu darbo grafiku, prašo papildomų atostogų ir kt. 

Darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio valia dėl to, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi Darbo kodekse numatytomis garantijomis. Jeigu darbuotojas mano, kad darbdavys jį atleidžia būtent dėl šios priežasties, jis turi teisę prašyti darbdavio tinkamai pagrįsti jo atleidimą raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

TEISĖ BŪTI INFORMUOTAM. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojui grįžti į darbo vietą pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, siūloma įtvirtinti nuostatą, pagal kurią darbdavys turės susitarti su darbuotoju dėl tarpusavio ryšių palaikymo ir priemonių tuo metu, kai darbuotojas augina vaiką. Darbdavys turės informuoti darbuotoją apie taikomus paaukštinimo darbo vietoje (pareigose) kriterijus ir tvarką,  laisvas darbo vietas, o darbuotojas turės teisę į paaukštinimą darbo vietoje (pareigose) ir pateikti prašymą dėl laisvos darbo vietos net ir būdamas vaiko priežiūros atostogose.

2021 07 13 SADM aktualu auginantiems vaikus seimos ir darbo derinimas 02

KĄ SIŪLOMA KEISTI LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYME?

Siūloma papildyti įstatymą nustatant pareigą darbdaviui imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nebūtų diskriminuojamas dėl tėvystės, vaiko priežiūros ar nemokamų atostogų, skirtų slaugyti sergantį šeimos narį, suteikimo bei lankstaus darbo grafiko nustatymo.

Taip pat siūloma numatyti naują diskriminavimą darbe draudžiantį pagrindą, kuris padėtų darbuotojams derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus ir užtikrinti jų lygias galimybes darbe bei numatytų kompetenciją Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai tirti su tuo susijusius skundus.

 

Tai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymas. Šiuo metu vyksta derinimas su suinteresuotomis šalimis. Įstatymo projektui dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas. Pritarus šie įstatymų pakeitimai įsigaliotų 2022 m. rugpjūčio 1 dieną. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą